Enkelhuizen

Tekst van Gekoppelde burgerhuizen in neoclassicistische stijl (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/6510)

Identieke, in spiegelbeeld gebouwde enkelhuizen van drie traveeën en drie bouwlagen onder pannen zadeldaken, uit laatste kwart 19de eeuw. Bepleisterde, beschilderde en gecementeerde (nummer 110) lijstgevels gemarkeerd door de opengewerkte borstwering van de tweede bouwlaag, panelenfries en gekorniste kroonlijst met tandlijst op verlengde consoles. Rondboogvensters in geriemde omlijstingen met sluitstenen. Deurtraveeën met balkons, rechthoekige deuren, bovenlichten met afgeronde bovenhoeken.


Bron: PLOMTEUX G. & STEYAERT R. met medewerking van WYLLEMAN L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3nc, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Plomteux, Greet; Steyaert, Rita
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Gekoppelde burgerhuizen in neoclassicistische stijl [online], https://id.erfgoed.net/teksten/6510 (geraadpleegd op ).