Hoeve

Tekst van Molenaarshoeve (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/72274)

Aan de straat gelegen hoeve, vermoedelijk in kern teruggaand tot de 18de eeuw. Ten oosten van de hoeve, voormalige mote naar verluidt eerst "fort" en later molen. Behouden funderingen vermoedelijk van de 15de-eeuwse molen. Molen aangegeven op de Ferrariskaart (1770-1778) als "Moulin d'Espierres" en Atlas der Buurtwegen (1843). Hoeve, volgens datumsteen boven poort, gerestaureerd in 1809. Boerenhuis van vijf traveeën en met korfbogige poortdoorgang rechts. Bepleisterde en beschilderde straatgevel. Ten oosten van het erf sterk vervallen vermoedelijk 18de-eeuwse schuur met steunbeer; zijgevels met vlechtingen en asemgaten.


Bron: DE GUNSCH A. & DE LEEUW S. met medewerking van SCHEIR O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Spiere-Helkijn, Deelgemeenten Helkijn en Spiere, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL16, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs:  De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie: Molenaarshoeve [online], https://id.erfgoed.net/teksten/72274 (geraadpleegd op )