Eclectisch herenhuis

Tekst van Kunstenaarswoning Arnold Arens (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/7375)

Voormalige woning van A. Arens, kunstsmid, meubelmaker, decorateur, later "Kamer van Koophandel", en "Lycée d'Anvers" en sedert 1958 school voor paramedische beroepen, zogenaamd "Schola para Medicorum".

Herenhuis in eclectische stijl met neobarokke kenmerken naar ontwerp van H. Blomme, gedateerd 1879 in de gevelsteen van de dakkapel. Enkelhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder mansardedak met monumentale dakkapel en flankerende oeils-de-boeuf. Lijstgevel van bak- en natuursteen op hoge sokkel van arduin; geblokte begane grond met imitatiebossage; bovenbouw met markerende speklagen en uitspringende lijsten. Risalietvormende middentravee met brede balkons op tweede en derde bouwlaag respectievelijk met balustrade en ijzeren hekwerk tussen postamenten; aansluitende gekorniste kroonlijst op langgerokken consoles; de bekronende dakkapel met gekoppelde rondboogvensters in neobarokke omlijsting met entablement op Ionische zuiltjes en gebroken segmentbogig fronton. Rechthoekige vensters in geriemde omlijsting vermeerderd met panelen. Hoge rondboogpoort in geprofileerde omlijsting met sleutel; rechthoekige houten vleugeldeur versierd met paneelwerk en caissons met plaatwerk van gedreven koper (putti, rolwerk, guirlandes en cartouches) door A. Arens; bovenlicht.

Interieur: conferentiezaal op de bel-etage met bewaard neorenaissancistisch interieur van de hand van A. Arens, onder meer de houten lambriseringen, een schouw met beelden en tegelpanelen, glas in lood.

  • DE BARSEE L. 1954: De bouwkunst in de XIXde eeuw , in Bouwstoffen voor de geschiedenis van Antwerpen in de XIXde eeuw, Antwerpen, 250, 258.

Bron: PLOMTEUX G. & STEYAERT R. met medewerking van WYLLEMAN L. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 3nc, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Plomteux, Greet; Steyaert, Rita
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kunstenaarswoning Arnold Arens [online], https://id.erfgoed.net/teksten/7375 (geraadpleegd op ).