Kapellekoutermolen

Tekst van Romp van de Kapellekoutermolen (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/73931)

Puin van de zogenaamde Kapellekoutermolen, benaming verwijzend naar de locatie. Gelegen ten noorden van de straat, op een afstand bepaald in het oprichtingsoctrooi van 1788 voor de molen; bereikbaar via veldweg naast nummer 12. Opgericht in 1788-1791 als stenen korenwindmolen op molendam afgezet door bakstenen muur met steunberen. In werking tot 1919. Sinds midden 20ste eeuw ontmanteld en deels gesloopt. Nu rest nog verscholen door omringende populieren: niet afgedekte ingekorte conische bakstenen molenromp op molendam met bakstenen ommuurd. Behouden getraliede vensters (deels gedicht) van drie bovenverdiepingen boven beide poorten: overblijvend metselwerk van hun vroeger overwelfde doorrit in de belt. Binnenin enkel nog een paar balken van de drie ingestorte balklagen.

  • BAUTERS P. 1985: Eeuwen onder wind en wolken. Windmolens in Oost-Vlaanderen, Gent, 371-372.
  • DE TEMMERMAN L. 2000: Bijdrage tot de geschiedenis van de Everbeekse familie Vandenhaute. Deel 2 Het molenaarsgeslacht, Triverius XXX.1, 4-13.

Bron: LANCLUS K. 2000: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15n4, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs:  Verbeeck, Mieke; DuchĂȘne, Helena
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Verbeeck, Mieke; DuchĂȘne, Helena: Romp van de Kapellekoutermolen [online], https://id.erfgoed.net/teksten/73931 (geraadpleegd op )