Gerestaureerde basis van de kerktoren van de voormalige Sint-Pieterskerk

Tekst van Versterkte torenruïne (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78533)

De gerestaureerde basis van de kerktoren van de voormalige Sint-Pieterskerk is beschermd als monument als onderdeel van het "Onze-Lieve-Vrouwhoekje".

Bakstenen torenruïne, id est de rechthoekige basis van de laatgotische westtoren (1572) van de voormalige Sint-Pieterskerk, met overhoeks versneden steunberen en ten zuidoosten bewaarde aanzet van een octagonale traptoren. Inwendig verstevigd tot betonnen schuilplaats onder plat dak met ten westen kleine betonnen uitbouw. Bovenaan, bronzen oriëntatietafel met aanduiding van de belangrijkste punten van het slagveld tijdens de Eerste Wereldoorlog. Gedenkplaten ter ere van korporaal G. Mardaga en minderbroeder M. Lekeux.

Interieur: gerecupereerde marmeren grafsteen van de voormalige dis- en kerkmeester van 1789.


Bron: MISSIAEN H. & VANNESTE P. met medewerking van GHERARDTS F. & SCHEIR O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs:  Vanneste, Pol; Missiaen, Halewijn
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Versterkte torenruïne [online], https://id.erfgoed.net/teksten/78533 (geraadpleegd op ).