Kapel Onze-Lieve-Vrouw der Zege

Tekst van Kapel Onze-Lieve-Vrouw der Zege (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/78534)

De kapel "Onze-Lieve-Vrouw der Zege", beschermd als monument als onderdeel van het "Onze-Lieve-Vrouwhoekje".

Georiënteerde herdenkingskapel in bruingele baksteen, omgeven door 41 gedenkstenen en U-vormige haag.

De plattegrond ontvouwt: eenbeukig schip met zevenzijdig koor, voorafgegaan door smal inkomportaal. Alles onder geknikte zadeldaken (leien) met korte overstekende dakrand op bakstenen consoles.

Westgevel portaal: geknikte puntgevel afgewerkt met natuurstenen negblokken en bekronend kruis. Rondboogvormige toegang, waarboven pseudo lichtgleuven en zwart geëmailleerde gevelsteen met het opschrift "O.L.VROUW DER ZEGE" in witte letters. Rechtsonder gesigneerd: "C. VAN ELSLANDE ARCHITECT VEURNE".

Westgevel schip: dito verankerde puntgevel voorzien van roosvenster met maaswerk en kleine bekronende lantaarn met smeedijzeren kruis. Zijgevels van schip en koor opengewerkt door middel van kleine rondboogvenstertjes op bakstenen afzaat. Blinde zijgevels van portaal respectievelijk met de opschriften "1914-1918 GEDENKKAPEL" - "1914-1918 CHAPELLE DU SOUVENIR", gevat in een omlijsting onder bakstenen fronton met tandlijst en dito samengestelde console in de vorm van voluten en palmet.

Eenvoudig interieur: cementtegelvloer; hoge bakstenen plint met erboven witbepleisterde muren en spitstongewelf; eenvoudig altaar met Maria en kind naar ontwerp van beeldhouwer De Beule (Gent); vijftien brandglasramen met iconografische verwijzingen naar de Eerste Wereldoorlog (onder andere M. Lekeux als observator op de torenromp) en drie gedenkplaten aangebracht door privépersonen voor gesneuvelde familieleden.

  • Nos planches. Planche 14: Chapelle à Oud-Stuyvekenskerke. Camille Van Elslande, architecte, in L’Emulation, jg. 46, 4, p. 63, pl. 14, 1926 (plan van de kapel) .

Bron: MISSIAEN H. & VANNESTE P. met medewerking van GHERARDTS F. & SCHEIR O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs:  Vanneste, Pol; Missiaen, Halewijn
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kapel Onze-Lieve-Vrouw der Zege [online], https://id.erfgoed.net/teksten/78534 (geraadpleegd op ).