Alleenstaande, langgestrekte hoeve

Tekst van Alleenstaande, langgestrekte hoeve (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/80805)

Ten zuiden aan de straatzijde van een meidoornhaag, voor en achter het woonhuis van een gecementeerde stoep en voor de staldeur en de schuurpoort van kasseien voorziene, leeg- en alleenstaande, langgestrekte hoeve met ordonnantie: woonhuis met dubbelhuisopstand-stal-dwarsschuur; acht traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok evenwijdig aan de straat, mechanische pannen) met gecementeerd noordelijk aandak met vlechtingen, schouder- en topstukken, in kern van 1848, heropgebouwd in 18[88] na brandstichting, confer jaartalankers in noordelijke zijgevel en mededeling van buurtbewoners.

Volgens kadasterplannen van 1852 en 1875-99, aanbouw van één travee ten zuiden. In 1932, afbraak en heropbouw van het bakhuis. In 1952, ombouw van varkensstal tot paardenstal en onderbrengen van de varkensstal in het bakhuis. Op 1 december 2003, indiening van een preliminair restauratiedossier naar ontwerp van architect F. Schurmans (Mol): de latere, achteraan aangebouwde stal en de vervallen schob achteraan het erf zullen worden afgebroken, terwijl het getoogd poortje van de voormalige potstal terug zal worden aangebracht. Het gehele interieur zal woonfunctie krijgen. In 2005, alleen dakwerken aan de gang, naar ontwerp van genoemde architect.

Verankerde baksteenbouw op gecementeerde plint met imitatievoegen; bewaard houtwerk. Aflijnende overhoekse muizentand. Rechthoekige muuropeningen op hardstenen lekdrempels; deur in houten kozijn. Stal met in 1935 aangepaste muuropeningen met ijzeren roedeverdeling, in plaats van de oorspronkelijke getoogde potstaldeur. Later vergrote schuurpoort onder houten latei. Met bruidsluier begroeide noordelijke zijgevel met drie rechthoekige uilengaten en dito venster in geveltop. Met klimop begroeide latere zuidelijke zijpuntgevel van rodere baksteen. Gelijkaardige achtergevel met rechthoekig keldergat, verwijzend naar de opkamer, en deur onder houten latei. Achteraan links, latere aanbouw van rodere baksteen, voormalige varkensstal, onder lessenaarsdak (mechanische pannen). Ten oosten, door een perelaar beschaduwd, haaks, losstaand, met een rechte muizentand afgelijnd dienstgebouw, namelijk voormalig bakhuis en open schob, van rodere baksteen, onder zadeldak (Vlaamse pannen); rechthoekige muuropeningen onder houten lateien. Verderop, achteraan het erf, open schob onder zadeldak (dito pannen). Een paar eiken, fruitbomen, naaldbomen en een beuk vervolledigen dit geheel .

  • Afdeling ROHM Limburg, Cel Monumenten en Landschappen, dossier nr. 2476.
  • DIRIKEN P., Geogids Peer, s.l., 1996, afb. op p. 52.
  • SCHURMANS F., Preliminair restauratiedossier, onuitg. bron, Mol, 2003.

Bron: Pauwels D. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kanton Peer, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Pauwels, Dirk
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Pauwels, Dirk: Alleenstaande, langgestrekte hoeve [online], https://id.erfgoed.net/teksten/80805 (geraadpleegd op )