Historische hoeve

Tekst van Molenaarswoning en Stampkotmolen (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/81616)

Historische hoeve, waarvan de site met molen reeds aangegeven staat op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Atlas der Buurtwegen (circa 1846). Heden, losse verankerde bakstenen bestanddelen gegroepeerd rondom deels gekasseid erf. Erftoegang gemarkeerd door ijzeren hek. Ten westen boerenhuis, ten noorden stalvleugel, ten oosten schuur en ten zuiden nieuw woonhuis.

Aan de straat gelegen boerenhuis met vernieuwd parement uit de tweede helft van de 20ste eeuw. Gewitte erfgevel op gepikte plint. Licht getoogde muuropeningen met behouden schrijnwerk. Ten zuiden van het boerenhuis kleine betonnen wegkapel.

Ten noorden overblijfsel van de zogenaamde "Castere molen" (Ferrariskaart). De molen wordt voor het eerst vermeld in 1572, de huidige resten zouden dateren van circa 1770. Standaardmolen op een rond torenkot, waarvan enkel het bakstenen kot onder tentdak behouden bleef. Gewitte baksteenbouw op cirkelvormig grondplan. Segmentbogige deur- en vensteropeningen. Vanaf de lager gelegen straat loopt een ondergrondse inrit naar het kot.

  • DESPRIET P. 1978: Inleiding tot de geschiedenis van Kaster, De Leiegouw 20, 367.
  • DEVLIEGHER L. 1984: De molens in West-Vlaanderen, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 9, Tielt, 118-119.
  • S.N. 2002: Een dorp in de West. Kaster, Curiosa 40, 24.

Bron: DE GUNSCH A. & DE LEEUW S. met medewerking van CALLENS T. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Anzegem, Deelgemeenten Anzegem, Gijzelbrechtegem, Ingooigem, Kaster, Tiegem en Vichte, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL27, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs:  De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Je kan deze tekst citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Molenaarswoning en Stampkotmolen [online], https://id.erfgoed.net/teksten/81616 (geraadpleegd op ).