Woonstalhuis

Tekst van Woonstalhuis (https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/40673)

Haaks op de straat ingeplant, negentiende-eeuws woonstalhuis in leem- en vakwerkbouw op gepikte, bakstenen stoel, zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak van Vlaamse pannen. Op de Vander Maelenkaart van circa 1836 staat een klein volume ingeplant. In 1865 wordt op het kadaster een verlenging aan oostzijde geregistreerd, zie ook de bouwnaad. Thans leegstaand en in vrij vervallen toestand.

De naar het zuiden georiënteerde voorgevel vertoont naast eenvoudige rechthoekige deuren, waarvan één met accoladevormige latei, de karakteristieke kleine kozijnvensters met houten tussenstijl en zichtbare ankerbalkkoppen. De achtergevel wordt gestut door verankerde, schuin oplopende steunberen. Straatgevel met beschieting in de top. Ten zuiden nagenoeg intact bakhuis met bewaarde oven: witbeschilderde baksteenbouw onder zadeldak van Vlaamse pannen, parallel aan de straat.

  • Kadaster Vlaams-Brabant, mutatieschetsen Sint-Pieters-Leeuw, afdeling V (Sint-Laureins-Berchem), 1865/2.

Bron: Kennes H. met medewerking van Van Damme M. 2008: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Sint-Pieters-Leeuw, Deelgemeenten Sint-Pieters-Leeuw, Oudenaken, Ruisbroek, Sint-Laureins-Berchem en Vlezenbeek, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB8, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs:  Kennes, Hilde
Datum: 2008


Je kan deze pagina citeren als: Kennes, Hilde: Woonstalhuis [online], https://id.erfgoed.net/teksten/90872 (geraadpleegd op 07-05-2021)