Geografisch thema

Oostdorp

ID
10115
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10115

Beschrijving

Vormt samen met Westdorp de belangrijkste straat van Tiegem en maakt deel uit van de provinciebaan N36. Doorsnijdt de gemeente van west naar oost. Gebogen tracé reeds aangegeven op de Ferrariskaart (1770-1778), gekenmerkt door weinig, verspreide bebouwing. De Atlas der Buurtwegen (circa 1846) toont geconvcentreerde bebouwing nabij de dorpskern , daarna overgaand in verspreide bebouwing.

Heden in de dorpskern rijbebouwing overgaand in lintbebouwing. In de periferie verspreide bebouwing voornamelijk villabouw uit de jaren 1950-1960. Nummer 67-69, recente nieuwbouw.

Basisbebouwing: breedhuizen van twee à vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldaken. Overwegend eenvoudige bakstenen lijstgevels, al dan niet gecementeerd. Verschillende 19de-eeuwse woningen met vernieuwd parement onder meer nummer 7 en nummer 13, geboortehuis van Vital Moreels en later ook gemeentehuis.

Meerdere arbeiderswoningen van één bouwlaag onder meer nummer 10 met typerende bakstenen deuromlijsting. Voorts, kleine burgerwoningen onder meer met eenvoudige bakstenen lijstgevel verfraaid door het gebruik van gele sierbaksteen onder meer nummer 51-53. Nummer 61 met decoratieve gecementeerde lijstgevel. Enkele kleine hoeves onder meer nummer 39, met fraai 19de-eeuws schuurtje.

 • VANDEMEULEBROEKE G., VAN DEN DORPE L., Terugblik op Tiegem, Tiegem, 1992, p. 139.

Bron: DE GUNSCH A. & DE LEEUW S. met medewerking van CALLENS T. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Anzegem, Deelgemeenten Anzegem, Gijzelbrechtegem, Ingooigem, Kaster, Tiegem en Vichte, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL27, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: De Gunsch, Ann; De Leeuw, Sofie
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Brouwerij Van Cauwenberghe

 • Omvat
  Burgerhuis uit de jaren 1920

 • Omvat
  Burgerhuis uit de jaren 1930

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van dorpswoningen

 • Omvat
  Gemeenteschool

 • Omvat
  Hoeve uit de 19de eeuw

 • Omvat
  Landhuis met bijhorend koetshuis en tuin

 • Is deel van
  Tiegem


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Oostdorp [online], https://id.erfgoed.net/themas/10115 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.