Geografisch thema

Westdorp

ID
10124
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10124

Beschrijving

Belangrijke uitvalsweg die het dorp van oost naar west doorsnijdt. Maakt deel uit van de provinciebaan N 36. De straat heeft een afhellend verloop en een onregelmatige rooilijn. Tracé reeds weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778) en gekenmerkt door verspreide bebouwing. De Atlas der Buurtwegen (circa 1846) toont een iets meer geconcentreerde bebouwing.

Voormalige vestigingsplaats van het gemeentehuis, afgebroken in het laatste kwart van de 20ste eeuw, vanaf 1977 is het deelgemeentehuis gevestigd in de voormalige pastorie (nummer 3). Tot in 1974 was tevens het rusthuis, dat door brand werd vernield, hier gevestigd (ter hoogte van nummer 15). Tevens vestigingsplaats van de parochiekerk Sint-Arnoldus.

Overwegend woonfunctie, bestaande uit zowel burgerwoningen als arbeidershuizen, met daarnaast ook verschillende winkels. Bebouwing uit de tweede helft van de 19de eeuw en de eerste helft van de 20ste eeuw. Daarnaast ook recentere woonhuizen. Het begin van de straat wordt gekenmerkt door rijbebouwing, overgaand in lintbebouwing. Naar de dorpskerngrens voornamelijk villabouw. Naar de periferie toe weinig bebouwing.

Tal van breedhuizen met eenvoudige bakstenen lijstgevels onder meer nummer 9 en nummer 21, met aangepaste begane grond; nummer 49-51; nummer 91, getypeerd door het geometrisch metselwerk. Verscheidene parementen verfraaid door het gebruik van witte sierbaksteen onder meer nummer 45. Ook gecementeerde gevels onder meer nummer 37 en nummer 54 aan de straat afgezet door imitatieboomstammen; nummer 67, met decoratief uitgewerkt parement.

Ook lage arbeiderswoningen onder meer nummer 11, met aangepast parement, aan de straat afgezet door muurtje in cementrustiek en met imitatieboomstammen; nummer 40 dieper in gelegen. Nummer 73 met vernieuwd parement. Verscheidene typische interbellumpanden, aanknopend bij de art deco en/of nieuwe zakelijkheid onder meer nummer 2-4, met benadrukte hoek door de asymmetrische muurvlakken; nummer 58 met typisch gebruik van granito en doorgetrokken driezijdige erker. Ook tal van vernieuwde parementen onder meer nummer 19, voormalige zeepziederij; nummer 20, dat sinds lange tijd een bakkerij herbergt.

 • VANDEMEULEBROEKE G., VAN DEN DORPE L., Terugblik op Tiegem, Tiegem, 1992.

Bron     : De Gunsch A. & De Leeuw S. met medewerking van Callens T. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Anzegem, Deelgemeenten Anzegem, Gijzelbrechtegem, Ingooigem, Kaster, Tiegem en Vichte, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL27, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  De Gunsch, Ann, De Leeuw, Sofie
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Afspanning Hôtel du Pauvre Diable

 • Omvat
  Arbeiderswoning

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis uit de jaren 1930

 • Omvat
  Directeurswoning en werkhuizen van fabriek Flandria

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van dorpswoningen

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van dorpswoningen

 • Omvat
  Handelshuis Nijverheid-Kwartier

 • Omvat
  Hoeve Berkenhof

 • Omvat
  Landhuis Klein Kasteel

 • Omvat
  Landhuis Villa Cannoo

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Arnoldus

 • Omvat
  Pastorie

 • Is deel van
  Tiegem


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Westdorp [online] https://id.erfgoed.net/themas/10124 (Geraadpleegd op )