Geografisch thema

Ezelstraat

ID: 10163   URI: https://id.erfgoed.net/themas/10163

Beschrijving

Van Sint-Jakobsstraat naar Koningin Elisabethlaan. Oorsprong van de benaming nog onduidelijk; in de archieven komt ze voor vanaf 1302 voor. Straat vermoedelijk ontstaan circa 1200. Op kaart van Marcus Gerards (1562) afgebeeld als dicht bebouwde straat met voornamelijk diephuizen en zeker één groter pand met name het voormalige "Hof van Uitkerke" (huidig nummer 28); aan noordzijde heeft de straat dan twee - nu onbestaande - zijstraten richting Sint-Jorisstraat en Vlamingdam, onder meer het nog bestaande steegje Azijnstraat tussen de nummers 22 en 24; voorts locatie van het 14de-eeuws godshuis "Sint-Joos" (nummer 83-95), de gesloopte 15de-eeuwse Sint-Elisabethkapel (ter hoogte van de nummers 84-90) en vanaf het tweede kwart van de 17de eeuw, van het klooster van de ongeschoeide karmelieten (nummer 28). Heden in mindere mate bewoning doch voornamelijk commercië le activiteiten zie verbouwde begane gronden. In 1901, afbraak van verschillende kleinere woningen aan de Ezelpoort naar aanleiding van de straatverbreding.

Recent heraangelegde gekasseide straat met gebogen tracé (voornamelijk naar Ezelpoort toe). Bij het begin loopt over de rei de Ezelbrug, een bakstenen brug van één steekboog mogelijk teruggaand op de 17de eeuw; laatstgenoemde oorspronkelijk bebouwd met zogenaamd "Sint-Jakobspoort" als grens van de oudste kern. Aan straateinde sluit de Ezelpoort aan bij de tweede omwalling. Gietijzeren ophangingpunten aan gevels van onder meer nummers 2, 12, 24, 30, 37, 104 en 143 verwijzen naar voormalige tramlijn nummer 3 naar Scheepsdale en Sint-Pieters, in gebruik van 1913 tot 1951. In nummer 119-121: doorgang naar Pastoor Van Haeckeplantsoen.

Gevarieerde bebouwing van afwisselend diep- en breedhuizen, in kern opklimmend tot het vierde kwart van de 14de eeuw (nummer 83). Enerzijds diephuizen van twee à vier traveeën en twee à drie bouwlagen vaak met oudere kern en verankerde bakstenen puntgevels uit de 16de, 17de en 18de eeuw, soms met barokke geveluitwerking. Nummer 106 met volledig vernieuwde trapgevel, resultaat van "Kunstige Herstelling" van 1994-1996 naar ontwerp van architect L. Vermeersch (Brugge), doch met bewaarde 17de-eeuwse kern. In de loop van de 19de eeuw zijn sommige van laatstgenoemde gevels vervangen door (bepleisterde) lijstgevels (nummer 92), al dan niet in neoclassicis- tische stijl. Anderzijds breedhuizen van twee à vier traveeën en twee à drie bouwlagen met bepleisterde of bakstenen, 19de-eeuwse lijstgevel (onder meer nummer 44 (1849), nummers 48, 74, 75 en 79 (1863), nummers 82, 94, 131, 139, en 141, nummers 143-145 (1874), nummer 153); nummer 46 is nog van een lijstgevel voorzien in 1919. Nummers 73 (gevel van 1840 in plaats van trapgevel) en nummer 111 bewaren vermoedelijk nog een oudere kern; nummer 68 behoudt moerbalken op sleutelstukken met afgerond profiel en natuurstenen consoles. Enkele herenhuizen van vijf à zeven traveeën en twee à drie bouwlagen, gebouwd in de loop van de 19de eeuw in plaats van kleinere bebouwing zoals nummer 71 van 1864 ter vervanging van een trapgevel, nu met verbouwde begane grond. Voorts diep- en breedhuizen in historiserende stijl verwijzend naar 17de-eeuwse trapgevels onder meer nummer 31, nummer 63 van 1968 naar ontwerp van architect W. Verlinde (Brugge), nummer 64 met bewaarde oudere kern, zie balklagen met sleutelstukken, nummer 66, nummer 72, nummer 149, nummer 151 van 1921 naar ontwerp van architect R. Cauwe (Brugge). Nummer 59 breedhuis in historiserende stijl met eclectische inslag.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW002189.
 • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 20 november 1990; Nota, 26 maart 1996.
 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 13/1849, nummer 40/1863, 57/1864, nummer 1/1874, nummer 207/1919, nummer 259/1921, nummer 337/1926, nummer 62/1968.
 • BEERNAERT B., Open Monumentendag Vlaanderen. Ezelstraatkwartier, Brugge, 1989, nummer 30.
 • BEUCKELS L., Brugse vestingen, Brugge, 1985, p. 42.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 77.
 • GEVAERT H., Brugse bruggen, 2001, p. 96-97.
 • ROTSAERT J., Op wandel in de Ezelstraat. Toponymische sprokkelingen in en om een oude Brugse poortstraat, in Brugs Ommeland, XV, 1984, nummer 4, p. 185-203.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

 • Is deel van
  Ezelstraatkwartier
  Brugge (Brugge)

 • Omvat
  17de-eeuwse stadswoning
  Ezelstraat 18 (Brugge)

 • Omvat
  Barok burgerhuis
  Ezelstraat 62 (Brugge)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Ezelstraat 2 (Brugge)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Ezelstraat 9 (Brugge)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Ezelstraat 12 (Brugge)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Ezelstraat 20 (Brugge)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Ezelstraat 26 (Brugge)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Ezelstraat 35 (Brugge)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Ezelstraat 41 (Brugge)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Ezelstraat 102, 104 (Brugge)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Ezelstraat 120 (Brugge)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Ezelstraat 127 (Brugge)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Ezelstraat 133 (Brugge)

 • Omvat
  Burgerhuis met houten winkelpui
  Ezelstraat 123, 125 (Brugge)

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing
  Ezelstraat 112, 114 (Brugge)

 • Omvat
  Ezelbrug met trap
  Ezelstraat zonder nummer (Brugge)

 • Omvat
  Godshuis Sint-Joos
  Ezelstraat 83, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105 (Brugge)

 • Omvat
  Herenhuis
  Ezelstraat 16 (Brugge)

 • Omvat
  Herenhuis
  Ezelstraat 22 (Brugge)

 • Omvat
  Herenhuis
  Ezelstraat 29 (Brugge)

 • Omvat
  Herenhuis
  Ezelstraat 33 (Brugge)

 • Omvat
  Herenhuis
  Ezelstraat 119, 121 (Brugge)

 • Omvat
  Herenhuis Dautricourt de Spot
  Ezelstraat 25 (Brugge)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Ezelstraat 4 (Brugge)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Ezelstraat 6 (Brugge)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Ezelstraat 15 (Brugge)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Ezelstraat 17 (Brugge)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Ezelstraat 30 (Brugge)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Ezelstraat 100 (Brugge)

 • Omvat
  Hoekhuis De Klaver
  Ezelstraat 98 (Brugge)

 • Omvat
  Huis 't Steenken
  Ezelstraat 50 (Brugge)

 • Omvat
  Huis De Roose
  Ezelstraat 11 (Brugge)

 • Omvat
  Huis De Schotel
  Ezelstraat 14 (Brugge)

 • Omvat
  Kerk en klooster van de ongeschoeide karmelieten
  Ezelstraat 28 (Brugge)

 • Omvat
  Meisjesschool Arme Maagdekens
  Ezelstraat 84, 86, 88, 90 (Brugge)

 • Omvat
  Middeleeuwse stadspoort Ezelpoort
  Ezelstraat 122 (Brugge)

 • Omvat
  Neobarok herenhuis
  Ezelstraat 38, 40 (Brugge)

 • Omvat
  Neobarok hoekhuis
  Ezelstraat 53 (Brugge)

 • Omvat
  Samenstel van burgerhuizen
  Ezelstraat 67, 69 (Brugge)

 • Omvat
  Samenstel van burgerhuizen
  Ezelstraat 155, Gulden-Vlieslaan 69, 70 (Brugge)

 • Omvat
  Samenstel van stadswoningen
  Ezelstraat 24 (Brugge)

 • Omvat
  Stadswoning
  Ezelstraat 1, Oude Zak 2, 2A, 2B (Brugge)

 • Omvat
  Stadswoning
  Ezelstraat 10 (Brugge)

 • Omvat
  Stadswoning
  Ezelstraat 21 (Brugge)

 • Omvat
  Stadswoning
  Ezelstraat 23 (Brugge)

 • Omvat
  Stadswoning
  Ezelstraat 37 (Brugge)

 • Omvat
  Stadswoning
  Ezelstraat 39 (Brugge)

 • Omvat
  Stadswoning
  Ezelstraat 47 (Brugge)

 • Omvat
  Stadswoning
  Ezelstraat 49 (Brugge)

 • Omvat
  Stadswoning
  Ezelstraat 51 (Brugge)

 • Omvat
  Stadswoning
  Ezelstraat 55 (Brugge)

 • Omvat
  Stadswoning
  Ezelstraat 60 (Brugge)

 • Omvat
  Stadswoning
  Ezelstraat 77 (Brugge)

 • Omvat
  Stadswoning
  Ezelstraat 78 (Brugge)

 • Omvat
  Stadswoning
  Ezelstraat 81 (Brugge)

 • Omvat
  Stadswoning
  Ezelstraat 96 (Brugge)

 • Omvat
  Stadswoning
  Ezelstraat 113 (Brugge)

 • Omvat
  Stadswoning
  Ezelstraat 115 (Brugge)

 • Omvat
  Stadswoning
  Ezelstraat 116 (Brugge)

 • Omvat
  Stadswoning
  Ezelstraat 117 (Brugge)

 • Omvat
  Stadswoning
  Ezelstraat 118 (Brugge)

 • Omvat
  Stadswoning
  Ezelstraat 129 (Brugge)

 • Omvat
  Stadswoning
  Ezelstraat 34 (Brugge)

 • Omvat
  Stadswoning
  Ezelstraat 8, 8a (Brugge)

 • Omvat
  Stadswoning met houten winkelpui
  Ezelstraat 13 (Brugge)

 • Omvat
  Stadswoning met houten winkelpui
  Ezelstraat 27 (Brugge)

 • Omvat
  Stadswoning met houten winkelpui
  Ezelstraat 36 (Brugge)

 • Omvat
  Stadswoning met houten winkelpui
  Ezelstraat 147 (Brugge)

 • Omvat
  Stadswoningen
  Ezelstraat 107, 109 (Brugge)