Geografisch thema

Groenestraat

ID
10165
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10165

Beschrijving

Van Raam- naar Beenhouwersstraat. De benaming, voor het eerst gebruikt in 1513, verwijst naar de toen nieuwe - "groene" - straat. Van 1840 tot 1845 is de hoek met Rozendal ingenomen door het zogenaamde fort "Janssens" bestaande uit vier huizen aan straatzijde en vier op binnenkoer; afgebroken in 1845 en bebouwd door brouwerij "De Roos", zie Rozendal, heden nog gedeeltelijk bewaard onder meer met ontmantelde mouterijtoren; na faillissement in 1932 opgenomen in het schoolcomplex van het Instituut van de Heilige Familie zie Oude Zak nummers 30-42.

Rechte, gekasseide straat. Grillige rooilijn vastgelegd bij Koninklijk Besluit van 22 juni 1881. Enerzijds gedomineerd door zwaar verankerde, quasi gesloten baksteenconstructie van de vermelde brouwerij op de hoek met Rozendal; anderzijds, in het verlengde van laats genoemde gebouw, ook beeldbepalend schoolgebouw van jaren 1970, later deel van hoger vermelde school. Voorts enkele inritten naar garages en twee achterin liggende loodsen waarin onder meer boksclub. Kleine bebouwing van voornamelijk enkelhuizen van twee à drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken, uit de 19de eeuw (nummers 8, 23, 36, 38, voormalige nummers 43-47, 50, 62, 64, 66, 72, en nummer 88/ Beenhouwersstraat). Verankerde bakstenen eenheidsbebouwing onder meer nummers 1-17 van negen enkelhuizen van elk twee traveeën en twee bouwlagen volgens spiegelbeeldschema met typerend blind bovenvenster in de deurtravee; nummers 10-32 oorspronkelijk geheel van twaalf enkelhuizen volgens repeterend schema gebouwd in 1838; de nummers 14, 18, 26 en 30 zijn later gedeeltelijk verbouwd of verhoogd. De nummers 54-60 vormen een samenstel van vier huizen van 1838 mogelijk met oudere kern zie ouder metselwerk op begane grond, en oorspronkelijk blinde vensters boven de deur; nummers 68-70; nummers 78-86, geheel van zes woningen. Nummer 34, breedhuis van vier traveeën en drie bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen), uit de 19de tot de 20ste eeuw met verankerde bakstenen lijstgevel in beboomd voortuintje achter smeedijzeren hek.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 19/ 1830, nummer 48/1838.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 114.
  • GOEDBIER A., Bierverleden te Brugge. Degustieve wandeling langs biergetuigen, Brugge, 1994, p. 31.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Groenestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10165 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.