Geografisch thema

Kalkovenstraat

ID: 10168   URI: https://id.erfgoed.net/themas/10168

Beschrijving

Van Sint-Joris- naar Schuttersstraat. Naam afgeleid van een ondertussen verdwenen (en niet nader te bepalen) woonhuis (eerste helft van de 16de eeuw). Eertijds zeer smal straatje, in 1967 verbreed na het slopen van een historiserend pand op de hoek van de Sint-Jorisstraat.

Korte, gekasseide verbindingsstraat met recht tracé. Eertijds, zeker aan zuidzijde, uniforme bebouwing van lage 17de-eeuwse huizen zie de nog bewaarde nummers 11 en 13, in de loop van de 19de eeuw deels vervangen door breedhuizen van twee à drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken met verankerde en al dan niet beschilderde, bak- stenen lijstgevels: nummers 1-5, geheel van drie panden van 1846 en nummers 7-9, eenheidsbebouwing van twee huizen van 1880. Aan noordzijde nieuwbouw en garages.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 29/1846, nummer 98/1880.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 155.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

  • Omvat
    Stadswoningen

  • Is deel van
    Ezelstraatkwartier

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Kalkovenstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/10168 (Geraadpleegd op 26-11-2020)