Geografisch thema

Leeuwstraat (Ezelstraatkwartier)

ID: 10170   URI: https://id.erfgoed.net/themas/10170

Beschrijving

Oorspronkelijk van Geerwijnstraat naar Leeuwbrug, naar aanleiding van de aanleg van de tweede omwalling doorgetrokken tot de Oude Zak. De huidige benaming, bekrachtigd in 1792, is afkomstig van de vervorming van de oorspronkelijke naam "Leestraat" met name over de "lee" of waterloop.

Korte, gekasseide straat met bochtig verloop over de brug; straat onderbroken ter hoogte van rei door de Leeuwbrug. Vanouds woonfunctie.

Gevarieerde bebouwing binnen de oudste stadskern; erbuiten voornamelijk verankerde, bakstenen zijgevels en tuinmuren van panden aan de Oude Zak onder meer nummers 39 en 41. Nummer 9, 19de-eeuws breedhuis van zes traveeën en drie bouwlagen onder zadeldak met bepleisterde lijstgevel met links bijhorende ommuurde tuin.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW002189.
 • VANHOUTRYVE A., Op Brugse bruggen (3). De "Leeubrughe", in Brugge die scone, XVII, 1995, nummer 1, p. 5.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

 • Is deel van
  Ezelstraatkwartier
  Brugge (Brugge)

 • Is gerelateerd aan
  Leeuwstraat (Oudste kern)
  Leeuwstraat (Brugge)

 • Omvat
  Hoekpand
  Leeuwstraat 10 (Brugge)