Geografisch thema

Mortierstraat

ID: 10171   URI: https://id.erfgoed.net/themas/10171

Beschrijving

Van Hoefijzerlaan naar Pater Damiaanstraat. Gekasseide straat met licht gebogen tracé . Oorspronkelijk zogenaamd Bezemstraat, geleidelijk aan verdrongen door huidige naam, verwijzend naar de molen "de Mortier" die tot circa 1844 op het einde van de straat stond. Verloop wijzigt grondig door de aanleg van de spoorweg in 1838. Vanouds woonfunctie, ook locatie van een school, zie nummer 31. Bij Marcus Gerards (1562) weergegeven als een dichtbebouwde straat eindigend bij de vesten. Het straatbeeld verandert grondig in de loop van de 19de eeuw zie Poppkaart (1865). Veel bouwactiviteiten tussen 1865 en 1895. Overwegend woningen van kleinere omvang van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak. Enerzijds eenvoudige bakstenen lijstgevels meestal opgevat als eenheidsbebouwing zie nummers 9-23, nummers 33-37 (1869?). Anderzijds eenheidsbebouwing in vereenvoudigde neo-brugse stijl zie nummers 14-30 van 1906. Nieuwbouw in weinig vernieuwende stijl vooral te situeren naar het straatuiteinde toe, meestal appartementen met garages op de begane grond, soms een geheel vormend met panden aan de Hoefijzerlaan. Ze vervangen ouder panden zoals onder meer nummer 44 en nummers 46-54 (oorspronkelijk huizen van één bouwlaag, volledig verbouwd in 1972).

 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 145/1869, nummer 35/1906.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 235.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

 • Is deel van
  Ezelstraatkwartier
  Brugge (Brugge)

 • Omvat
  Smal hoekhuis
  Mortierstraat 2 (Brugge)