Geografisch thema

Poitevinstraat

ID: 10174   URI: https://id.erfgoed.net/themas/10174

Beschrijving

Van Sint-Joris- naar Ezelstraat. Benaming mogelijk in verband te brengen met Willem Poitevin, bewoner uit het eerste kwart van de 14de eeuw. Smalle, gekasseide straat met licht krommend tracé, aan noordzijde gedomineerd door de bakstenen tuinmuur van Sint-Jorisstraat nummer 15, geritmeerd door blinde panelen, en zijgevel van het pand Ezelstraat nummer 16.

Heterogene bebouwing waarvan oudste in kern opklimt tot de 17de eeuw. Voornamelijk breedhuizen van twee à drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak uit de 17de eeuw, voorzien van lijstgevel, al dan niet bekroond of doorbroken door dakvenster. Oorspronkelijk ook 18de-eeuwse eenheidsbebouwing van zes panden (nummers 9-19), in de loop van de eerste helft van de 20ste eeuw verstoord door verbouwen van nummer 11. In mindere mate diep- en diephuizen van twee à vijf traveeën en twee à drie bouwlagen met lijstgevel uit de 19de of 20ste eeuw zoals nummers 3, 5, 18-20 en 22. Nummer 30-40, eenheidsbebouwing van zes woningen, opgetrokken volgens spiegelbeeld in 1867.

 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 106/1867.
 • ROTSAERT J., Op wandel in de Ezelstraat. Toponymische sprokkelingen in en om een oude Brugse poortstraat, in Brugs Ommeland, XV, 1984, nummer 4, p. 185-203.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Herenhuis met tegeltableau

 • Omvat
  Samenstel van stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Is deel van
  Ezelstraatkwartier

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Poitevinstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/10174 (Geraadpleegd op 05-12-2020)