Geografisch thema

Pottenmakersstraat

ID: 10175   URI: https://id.erfgoed.net/themas/10175

Beschrijving

Van Sint-Joris- naar Ezelstraat, parallel met de rei zogenaamd Pottenmakersrei. De benaming, in zwang sinds de eerste helft van de 14de eeuw, is ontleend aan de aanwezigheid van verschillende pottenmakers. De situatie op de Marcus Gerardskaart (1562) komt nog vrij goed overeen met de huidige. Eertijds voornamelijk woonfunctie en vermoedelijk gedurende eeuwen ook locatie van de herberg "Spaans heester" (nummer 13), gesloten in 1983. Heden woonfunctie, één pand met commerciële bestemming en voormalig godshuis "Heilig Nest". Smalle, gekasseide straat met krommend verloop, aan kant van Sint-Jorisstraat enkel bebouwd aan noordzijde en aan zuidzijde ingenomen door kaaimuur langs het water van Pottenmakersrei; enkele huizen (onder meer nummer 1) bewaren dan ook deurtje of trapje naar de waterkant toe. Rooilijn vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 20 februari 1865.

Vrij homogene bebouwing van kleine panden die in kern zeker opklimmen tot de 17de eeuw. Bijna uitsluitend diephuizen van twee à vier traveeën en twee à drie bouwlagen onder zadel- of schilddaken; bakstenen trap- of tuitgevels met vrij authentieke gevelopstand. Nummer 23, diephuis met voortuintje achter hek; twee traveeën en drie bouwlagen onder schilddak, gebouwd in 1897 in plaats van diephuisje met tuitgevel; bewaard houtwerk onder meer T-ramen, geprofileerde naalden op de lagere derde bouwlaag en kroonlijst op klossen. Enkele breedhuizen van drie à vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken, met oudere kern en een in de loop van de 19de tot de 20ste eeuw verbouwde voorgevel: nummer 6 met centrale trapgevel van 1933 in historiserende stijl naar ontwerp van architect A. Dugardyn (Brugge); nummer 8 met na 1995 herbouwde centrale tuitgevel; nummer 10 met in de eerste helft van de 20ste eeuw herbouwde lijstgevel; nummer 17 met verankerde bakstenen lijstgevel volgens L. Devliegher gebouwd in 1849. Nummer 18 deels gesloopt en ter hoogte van het voormalige nummer 25, braakliggend perceel.

 • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 2 augustus 1993.
 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 30/1897, nummer 676/1933.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 297.
 • ROTSAERT J., Op wandel in de Ezelstraat. Toponymische sprokkelingen in en om een oude Brugse poortstraat, in Brugs Ommeland, XV, 1984, nummer 4, p. 185-203.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

 • Is deel van
  Ezelstraatkwartier
  Brugge (Brugge)

 • Omvat
  Achterhuis
  Pottenmakersstraat 27 (Brugge)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Pottenmakersstraat 7 (Brugge)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Pottenmakersstraat 8 (Brugge)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Pottenmakersstraat 9 (Brugge)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Pottenmakersstraat 26 (Brugge)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Pottenmakersstraat 30 (Brugge)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Pottenmakersstraat 32 (Brugge)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Pottenmakersstraat 34 (Brugge)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Pottenmakersstraat 36 (Brugge)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Pottenmakersstraat 38 (Brugge)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Pottenmakersstraat 40 (Brugge)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Pottenmakersstraat 42 (Brugge)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Pottenmakersstraat 44 (Brugge)

 • Omvat
  Burgerhuizen
  Pottenmakersstraat 20, 22, 24 (Brugge)

 • Omvat
  Godshuis Heilig Nest
  Pottenmakersstraat 19 (Brugge)

 • Omvat
  Herberg Spaans heester
  Pottenmakersstraat 13 (Brugge)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Pottenmakersstraat 1 (Brugge)

 • Omvat
  Samenstel van stadswoningen
  Pottenmakersstraat 2A, Sint-Jorisstraat 1 (Brugge)

 • Omvat
  Stadswoning
  Pottenmakersstraat 2, 4 (Brugge)

 • Omvat
  Stadswoning
  Pottenmakersstraat 3 (Brugge)

 • Omvat
  Stadswoning
  Pottenmakersstraat 5 (Brugge)

 • Omvat
  Stadswoning
  Pottenmakersstraat 11 (Brugge)

 • Omvat
  Stadswoning
  Pottenmakersstraat 15 (Brugge)

 • Omvat
  Stadswoning
  Pottenmakersstraat 28 (Brugge)

 • Omvat
  Stadswoning
  Pottenmakersstraat 12 (Brugge)

 • Omvat
  Stadswoningen
  Pottenmakersstraat 14, 16 (Brugge)