Geografisch thema

Kleine Kuipersstraat

ID: 10186   URI: https://id.erfgoed.net/themas/10186

Beschrijving

Van Lane naar Bollaardstraat met recht straattracé bedekt met kasseien. 14de-eeuwse naamgeving verwijzend naar de kuipers of ambachtslieden die kuipen vervaardigden. Vanouds straat met woonfunctie. Op Marcus Gerards (1562) wordt oostzijde ingenomen door enerzijds tuinmuren en anderzijds panden van kleinere omvang die ook de westzijde innemen. In de loop van de 19de eeuw wordt straat volledig volgebouwd zie Popp-kaart (1865). Ook aanduiding van schoolgebouw "Ecole communale gratuite dite le Bolle", tot op heden hier aanwezig en doorlopend tot de achterliggende Mortierstraat; gevel doorbroken door rechthoekige vensters gevat in verdiepte nis. Naast woon- en onderwijsfunctie ook locatie van de gebouwen van de brouwerij "De drie koningen" met hoofdgebouwen in de parallel gelegen Beenhouwerstraat (nummer 21) en van "La Belle Alliance".

Homogeen straatbeeld wordt bepaald door 19de-eeuwse eenheidsbebouwing van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak De ene meer uitgewerkt dan de andere. Nummers 1-13 (1845) en nummers 6-12 (1879) op de verdieping kordonvormende lekdrempels. Nummers 25-21 met bakstenen muizentandfries onder de goot. Nummer 2A en 4 van 1880 met strekken van rode baksteen. Nummer 2, een voormalig woon- en pakhuis vervangt in 1854 een éénlaagswoning. Op het einde van de straat garages ondergebracht in éénlaagswoningen, vermoedelijk opklimmend tot de 17de eeuw telkens voorzien van klimmende dakkapel. Voorts ook weinig vernieuwende nieuwbouw.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 55/1838, nummer 42/1845, nummer 43/1879, nummer 94/1880.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 165.
  • GOEDBIER A., Bierverleden te Brugge. Degustieve wandeling langs biergetuigen, Brugge, 1994, p. 35.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties