Geografisch thema

Korte Lane

ID: 10187   URI: https://id.erfgoed.net/themas/10187

Beschrijving

Van Beenhouwerstraat naar Hoefijzerlaan. Gekasseide straat met recht tracé . Voor naamgeving zie Lane. Oorspronkelijk één geheel vormend met Lane en lopend van Guido Gezellelaan naar Beenhouwerstraat. Huidige situatie en splitsing tot stand gekomen na de aanleg van de spoorweg in 1838. Verbinding tussen Lane en Korte Lane werd mogelijk gemaakt door de aanleg van zogenaamd " 't Gat van de Lane" naar ontwerp van architect P. Buyck (Brugge), een voetgangerstunnel in gebruik van 1838 tot 1939.

Thans woonfunctie met heterogene bebouwing. Het straatbeeld is grondig gewijzigd in loop der tijden. Marcus Gerards (1562) tekent een dichtbebouwde straat met zowel diep- als breedhuizen. Nu overwegend breedhuizen van twee à vijf traveeën en twee à drie bouwlagen onder zadeldak, voornamelijk uit de 19de eeuw, doch soms met oude kern. Enkele schaarse voorbeelden van diephuizen waarvan de oudste opklimmen tot de 17de eeuw. Begin van de straat ingenomen door enerzijds zijgevel van hoekpand bij Beenhouwerstraat (nummer 9) en anderzijds aan de oostzijde door garages. Voorts eenvoudige 19de-eeuwse bebouwing zie nummers 4-6 (1839), nummer 7, nummer 9, nummer 14 (1839), nummers 22-24. Nummer 17, met neogotische trapgevel van 1893 is de enige getuige van de "Zoutziederij Schram". Volgens reclamepaneel nam de firma een volledig bouwblok in tussen Korte Lane, Neststraat en Hoefijzerlaan. In de loop van de eerste helft van de 20ste eeuw enerzijds bouwen van woonhuizen: nummer 8 met classicistische inslag vervangt het poortgebouw van de voormalige brouwerij "La Belle Aliance" en anderzijds appartementsgebouwen zie nummer 16, nummer 18. Op het einde van de straat zijgevels van appartementsgebouwen aan de Hoefijzerlaan die de voormalige "Zoutziederij Schram" vervangen.

 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 193.
 • RAU J., Het Gat van de Lane, in Brugge die Scone, XIV, 1992, nummer 3, p. 7.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoningen

 • Omvat
  Brouwerij La Belle Aliance

 • Omvat
  Burgerhuis met kastkapel

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van stadswoningen

 • Omvat
  Hoekhuis met trapgevel

 • Omvat
  Hoekhuis van 1893

 • Omvat
  Stadswoning

 • Is deel van
  Ezelstraatkwartier

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Korte Lane [online] https://id.erfgoed.net/themas/10187 (Geraadpleegd op 05-12-2020)