Geografisch thema

Neststraat

ID: 10188   URI: https://id.erfgoed.net/themas/10188

Beschrijving

Van Speelmansrei naar enerzijds Korte Lane en anderzijds naar Hoefijzerlaan. Gekasseide straat met T-vormig tracé. Huidige naam vermoedelijk afgeleid van oorspronkelijk naam Neststraat verwijzend naar water- of laagland.

Eerste straatgedeelte met zijgevel van panden aan de Korte Lane, aan de oostzijde eenvoudige lijstgevels uit de 19de eeuw en het tweede kwart van de 20ste eeuw, aan de westzijde voormalige fabrieks- gebouwen van de "Zoutziederij Schram" (zie Korte Lane). Huidige gebouwen dateren van 1912 en nemen een volledig bouwblok in tussen de Hoefijzerlaan en de Neststraat. Tweede straatgedeelte ingenomen door panden met rode bakstenen lijstgevels van twee traveeën en drie bouwlagen onder meer nummer 6, waarschijnlijk van 1846. Achterhuizen van panden aan Speelmansrei en Hoefijzerlaan.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 16/1881, nummer 247/1912.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 243.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Neststraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/10188 (Geraadpleegd op 29-11-2020)