Geografisch thema

Pater Damiaanstraat

ID
10189
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10189

Beschrijving

Van Beenhouwerstraat naar Hoefijzerlaan. Van 1394 tot 1972 zogenaamd Sint-Trudostraat. Na fusie met Groot-Brugge in 1972 huidige naamgeving naar Pater Damiaan. Geasfalteerde straat met recht tracé vastgelegd bij Koninklijk Besluit van 16 augustus 1881.

Op de kaart Marcus Gerards (1562) weergegeven als een onbebouwde straat getypeerd door overwegend tuinmuren en groen, behalve in het begin van de straat. Onder meer in de loop van de 17de eeuw wijzigt het straatbeeld door de bouw van typische trapgevels. In de loop van het eerste en tweede kwart van de 20ste eeuw bouwen van panden ter vervanging van of in plaats van tuinmuren in een stijl die aansluit bij de boulevardarchitectuur aan de Hoefijzerlaan, weliswaar van kleinere omvang: twee à drie traveeën en twee bouwlagen. Aan de onpare kant wordt het begin van de straat ingenomen door garages. Voorts panden in opgevat als eenheidsbebouwing zie nummers 7-23 in 1905 fasegewijs tot stand gekomen op "naakten grond" of ter vervanging van serres. Eenheidsbebouwing doorbroken door meer uitgewerkte gevel van nummer 13. De gevelrij wordt afgesloten door nummer 21 gebouwd in 1913 als liberale volksbakkerij. Begin van de straat aan de pare kant met zijgevel en bijgebouw horend bij Beenhouwerstraat nummer 65; links ervan eenvoudige arbeiderswoningen. Enerzijds meer uitgewerkte gevels met overvloedig gebruik van natuurstenen elementen zie nummer 10 oorspronkelijk een eenvoudige lijstgevel, krijgt in 1941 huidig uitzicht naar ontwerp van architect M. Vermeersch (Brugge). Nummer 12 van 1909 heeft een rijk uitgewerkte gevel met talrijke neobarokelementen zoals onder meer de uitkragende bovenbouw, de mascarons en cartouches. Nummers 14-18 van 1912 vervangen twee woningen en vertonen eveneens neobarokelementen maar zijn niet volledig volgens plan uitgevoerd. Anderzijds gevels geïnspireerd op vroegere 19de-eeuwse panden zie nummer 20 van 1909, nummer 22.

Het einde van de straat wordt sinds 1966 ingenomen door een appartement op de hoek met de Hoefijzerlaan. Het vervangt 17de-eeuwse bebouwing bestaande uit een trapgevel en links ervan een lagere aanbouw met tudorboogpoort. Voormalige nummers 30-34, drie trapgevels, werden eveneens vervangen door hoekpand.

  • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Rooilijnwijzigingen, 16 augustus 1881.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 206/1905, nummer 279/1905, 322/1905, 462/1906, nummer 91/1909, nummer 287/1912, nummer 273/1913, nummer 211/1941.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 279-280.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Pater Damiaanstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10189 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.