Geografisch thema

Rozendal

ID: 10190   URI: https://id.erfgoed.net/themas/10190

Beschrijving

Van Oude Zak naar Gieterijstraat. Naam afgeleid van "Ruckendale", vanaf de 16de eeuw vervormd tot huidige benaming waarvan de betekenis echter onbekend is. Op de Marcus Gerardskaart (1562) bestaat enkel eerste straathelft, bebouwd met kleinere maar ook ommuurde, complexere panden; tweede straathelft is een doodlopend straatje tussen ommuurde tuinen. Op de Poppkaart (1865) nog steeds doodlopend en pas sinds 1889 doorgetrokken naar de Gieterijstraat. In het eerste kwart van de 18de eeuw, bouw van godshuis "Onze-Lieve-Vrouw Bijstand" en in de loop van de 19de eeuw tot het eerste kwart van de 20ste eeuw voornamelijk economische activiteiten omwille van uitgebreide vestiging van brouwerij "De Roos" (1845- 1932) op de hoek met de Groenestraat met deels bewaarde doch ontmantelde mouterijtoren. Achter nummers 20-30, oude fabrieksgebouwen met onder meer bewaarde schoorsteen. Heden voornamelijk woonfunctie, behalve westelijk bouwblok tussen Oude Zak en Groenestraat, haast volledig ingenomen door schoolgebouwen bij het Instituut van de Heilige Familie zie Oude Zak nummers 30-42.

Gekasseide straat met vrij recht tracé tot kruising met Groenestraat, dan licht bochtig verloop. Gevarieerde bebouwing in kern opklimmend tot 16de tot 17de eeuw, doch voornamelijk uit het eerste en tweede kwart van de 20ste eeuw. Breedhuizen van vijf à zes traveeën en twee en een halve bouwlagen onder zadeldaken met bepleisterde (al dan niet beschilderde) lijstgevels uit de 19de eeuw: nummer 5, nummer 7. Nummers 10-14, soortgelijke panden, opgetrokken als eenheidsbebouwing: drie woningen van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag met verankerde (nummer 10 beschilderde), bakstenen lijstgevels uit de eerste helft van de 19de eeuw; mogelijk met oudere kern zie kelderopeningen. Voorts voornamelijk woningen uit de eerste helft van de 20ste eeuw: enerzijds in neobarokstijl zoals nummer 15/ Groenestraat; anderzijds overwegend eenvoudige historiserende panden. Tussen nummers 8 en 10, 19de-eeuwse muur met houten garagepoort bij Oude Zak nummer 26. Weinig inspirerende nieuwbouw zoals nummer 8.

 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 318.
 • GOEDBIER A., Bierverleden te Brugge. Degustieve wandeling langs biergetuigen, Brugge, 1994, p. 31-32.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

 • Omvat
  Godshuis Onze-Lieve-Vrouw Bijstand

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Is deel van
  Ezelstraatkwartier

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Rozendal [online] https://id.erfgoed.net/themas/10190 (Geraadpleegd op 26-11-2020)