Geografisch thema

Annuntiatenstraat

ID
10193
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10193

Beschrijving

Van Langerei naar Hoedenmakersstraat. Zogenaamd naar de zusters annuntiaten (stichting vóór 1515), klooster tussen 1578-1784, in het van de sareptazusters aangekochte "Fluweelhof", ter hoogte van het huidig nr. 47, door Marcus Gerards (1562) getekend met drie vleugels en hoektoren. Tot het dempen, in 1788 en 1835, liep hier tot aan de Biddersstraat een zijarm van de Reie die reeds eind 14de eeuw vermeld is als "vuil reitje". Benaming "Eerdeweg" in gebruik na het dempen van de Reie-arm en het aanleggen van aardeweg. Ten zuidwesten vermoedelijke situering van "het Wijk" (respectievelijk Ketelwijk en Wijk); deze "vicus", wellicht een handelsplaats, was zeker ouder dan de 13de eeuw. Opgravingen in 1983 leggen oude kaaimuren bloot en vermoedelijke resten van een aanlegsteiger aan de Biddersstraat. Lokalisatie van de Raambrug ter hoogte van de Langerei, vermeld vanaf 1336 en op kaart van Marcus Gerards (1562) weergegeven als een stenen boogbrug. Ter hoogte van de Baliestraat, de Baliebrug, reeds vermeld in 1318, in 1336 omschreven als houten brug en bij Marcus Gerards voorgesteld als stenen boogbrug. Op laatst genoemde plan komt nog een derde brug voor, met houten leuningen, naar de Sint-Gillisdorpstraat. Meer zuidwaarts ligt het zogenaamde "Hoedemakerskasteel", eertijds Rozenburg, in 1302 toebehorend aan Pieter de Hoedemakere: Marcus Gerards tekent een omwalde woontoren met toegang aan de Sint-Clarastraat; de abdij van Hemelsdale (zie Sint-Clarastraat) koopt in 1672 het domein grotendeels aan. Sedert 1838 situeert zich op de hoek met de Baliestraat klooster en school van de zusters van Heilige Jozef. Links van het huidig nummer 32, van 1914 tot sloop in 1979, bevond zich de volksbakkerij "Ons Brood". Ter hoogte van de toegang tot Koninklijk Atheneum (Sint-Clarastraat nummer 46) stond een magazijn met tuitgevel uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.

Voornamelijk woonfunctie, bescheiden commerciële functie; verder socio-medische en onderwijsfunctie; openbare ruimte met speeltuin; achter nr. 52 buurtgarages. Gekasseide straat met licht bochtig verloop, verbredend tegen aan de Langerei. Bij Marcus Gerards (1562) wisselt de bebouwing af met tuinmuren; tussen Bidders- en Baliestraat grenzend aan de Reie-arm. Blok palend aan Sint-Clarastraat eertijds doorsneden met twee straten afgeboord met tuinmuren. In de loop van de 19de eeuw tot het eerste kwart van de 20ste eeuw opvullen van tuingronden en open ruimten; ombouwen van ateliers, magazijnen en opsplitsen van bestaande woningen tot meerdere huisjes, woningen van één bouwlaag worden met één verdieping verhoogd. Voornamelijk breedhuizen met twee of drie traveeën, twee bouwlagen onder zadeldaken. Bebouwing opklimmend tot de 16de tot de 17de eeuw, zie nummer 12, 15, 40, 49, 51. 18de-eeuwse heester achter tuinmuur van nummer 101. Verder voornamelijk 19de-eeuwse en 20ste-eeuwse opstanden. Vooral eenheidsbebouwing met arbeidershuizen zie nummers 2-8, nummer 18-30, nummers 48-50, nummers 60-74. Ook grotere huizen met bakstenen lijstgevels nummers 77-95 van 1883 (nummer 83-95) en 1890 (nummers 77-81) - hoekhuis nummer 77 in plaats van lage woning met puntgevel - en de bepleisterde, neoclassicistische gevels nummers 80-92 van 1883. Verder bepleisterde lijstgevels, nummers 65-69 (tweede helft van de 19de eeuw), het hoekhuis nummers 73-75, het diephuis nummer 98 en de dubbelhuizen nummer 97 en 99, laatstgenoemde vervangt in 1870 een blinde muur. Hoekhuis nummer 78 vormt één geheel met Collaert Mansionstraat nummer 23, uitstalramen en bepleisterde omlijstingen van 1933. Bewaarde winkelpuien: nummer 75 van 1912, nummer 71 met arduinen omlijsting van 1925 naar ontwerp van architect Achille Goigne (Brugge). Rechts van nummer 13 (eerste kwart van de 20ste eeuw) met gekanteelde borstwering nog herkenbaar als voormalig atelier.

Historiserende gevels: bakstenen lijstgevels met doorlopende banden nummers 1-9, nummers 1-3 naar ontwerp van architect Désiré Maene (Brugge); in plaats van een 19de-eeuwse lijstgevel: nummer 14, nummer 38; historiserende trapgevels in neo-Brugse stijl: nummer 32, nummers 41-45 naar ontwerp van architect Laurent Andries (Brugge) getuigen van een schaalvergroting; nummer 42 naar ontwerp van architect Maurice Vermeersch in plaats van woning met één bouwlaag Van het derde kwart van de 20ste eeuw: nummers 4-96.

Nieuwbouw: onder meer nummer 47 voor het Wit-Gele Kruis, van 1973 naar ontwerp van architect Luc Dugardyn (Brugge). Ook nummer 52 (1984) naar ontwerp van architecten R. Dedeyne en Bart Vanooteghem (Brugge), nummer 54 is invularchitectuur van 1982 naar ontwerp van architect Luc Vermeersch (Brugge) in plaats van neogotische schoolgebouwen. Speelplein met buurthuis vervangen in 1979 de neogotische gebouwen van de volksbakkerij "Ons Brood" van 1914 en 1922 naar ontwerp van architect Huib Hoste (Brugge).

 • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nr. 59/1983, nr. 2420/1984.
 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 147/1870, nrs. 2, 90 en 118/1883, nr. 61/1886, nr. 115/1890, nr. 227/1908, nrs. 70-71-74, 72 en 472/1909, nr. 314/1912, nr. 94/1914, nr. 219/1922, nr. 1325/1929, nr. 1277/1931, nr. 681/1933, nr. 826/1972, nr. 697/1973, nr. 1231/1975, nr. 1642/1977, nr. 3/1982.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 9 - 11.
 • DE WITTE H., HILLEWAERT B., Jaarboek Brugge Stedelijke Musea. Archeologisch jaarrapport, 1983-1984, Opgravingen en vondsten, Brugge, 1985, p. 171-173.
 • GEVAERT H., Brugse bruggen, Brugge, 2001, p. 57 en 78.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van stadswoningen

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing volgens spiegelbeeldschema

 • Omvat
  Landhuis Heester met beplanting

 • Omvat
  Rij burgerhuizen naar ontwerp van Laurent Andries

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Twee burgerhuizen

 • Is deel van
  Sint-Gilliskwartier


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Annuntiatenstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10193 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.