Geografisch thema

Kapelstraat

ID
10201
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10201

Beschrijving

Van Sint-Joris- naar Sint-Clarastraat. Naam afgeleid van de voormalige kapel van de makelaarsgilde, zie Sint-Clara- en Sint-Jorisstraat, en staande op het erf van de gilde onder meer met uitgang aan de Kapelstraat. Bij Marcus Gerards (1562) is de zuidkant volledig ingenomen door het erf van voornoemde gilde, aan de noordkant liggen ommuurde tuingronden. Volgens het kadasterplan van 1854 versmalt de straat richting Sint-Jorisstraat. Rooilijnwijziging bij Koninklijk Besluit van 21 februari 1889. De zuidkant wordt pas bewoond vanaf de eerste helft van de 19de eeuw, zie werkmanshuizen nummers 2-18, aan de noordkant gebeurt dit vanaf 1896 op de nieuwe rooilijn zie nummers 3-17. Gekasseide straat met licht krommend tracé , behalve parking van kantoor ter hoogte van nummer 1, uitsluitend bewoning. Bebouwing van overwegend breedhuizen van twee à vijf traveeën en anderhalf à drie bouwlagen onder zadeldak. Voornamelijk kleinere woningen met uitzondering van nummers 20, 22. Nummers 4-18: oorspronkelijk eenheidsbebouwing zie nummers 4 en 16-18 van twee traveeën en anderhalve bouwlaag met verankerde bakstenen gevels en kordon vormende lekdrempels op de bovenverdieping; nummer 4: venster met bewaard houtwerk en duimen op de begane grond; nummer 16-18: muizentandfries op de bovenverdieping. Voorts eenheidsbebouwing nummers 3-17 met verankerde bakstenen gevels en dakkapellen. Nummer 2 van 1963 in plaats van laag 19de-eeuws huis met klimmende dakkapel.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummers 68 en 114/1896, nummer 743/1963.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

  • Omvat
    Burgerhuis

  • Omvat
    Burgerhuis

  • Is deel van
    Sint-Gilliskwartier


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kapelstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/10201 (Geraadpleegd op 06-05-2021)