Geografisch thema

Lange Raamstraat

ID
10204
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10204

Beschrijving

Van Collaert Mansion- tot Biddersstraat, langs de zuidkant van de Sint-Gilliskerk. Naamgeving reeds in 1288, waarschijnlijk zogenaamd naar Hendricus Ram, vooraanstaand burger en burgemeester in 1228. Marcus Gerards (1562) tekent naast bewoning kerkhof en een ommuurde tuin, rechts van nummer 2 volgt een straatje naar achterliggende buurtgarages nog het oude tracé aangeduid zie Marcus Gerards. Naast huisvesting, heden ook administratieve functie zie Kadaster, Directie West- Vlaanderen en verder horeca vertegenwoordigd door twee hotels. Gekasseide straat met knik ter hoogte van de Schottinnenstraat. Heterogene bebouwing waarvan oudste kern opklimt tot de 16de of 17de eeuw. Het enige diephuis, nummer 13, heeft nog in 1844 een eenvoudige trapgevel met geblokt 17de-eeuws topvenster, huidig uitzicht van 1946 onder meer met gewijzigde begane grond naar ontwerp van architect H. Fonteyne (Brugge). Voorts breedhuizen van twee en vijf traveeën en twee à drie bouwlagen onder zadeldak. Geen oorspronkelijke gevelopstanden maar enkele bewaarde 16de en 17de-eeuwse kernen onder meer nummer 15, zie interieur, nummers 19 en 23 zie afgeschuinde dagkanten. Oorspronkelijke lage huizen nummers 17 en nummers 5-7 respectievelijk in 1871 en 1855 verhoogd, hebben bepleisterde en beschilderde lijstgevels. De monumentale, bakstenen lijstgevel van nummer 9 (vierde kwart van de 19de eeuw tot eerste kwart van de 20ste eeuw) is beeldbepalend. Nummer 11: voormalige pastorie van Sint-Gillis, oorspronkelijk 16de tot 17de-eeuws, in 1955 gesloopt en als "Kunstige Herstelling" herbouwd naar ontwerp van architect R. Deruelle (Brugge) en geïnspireerd op vroeger 18de-eeuws huis. Nummer 18 vormde oor- spronkelijk één geheel met Sint-Gillisdorpstraat nummer 2, in 1835 lijstgevel met zijpuntgevel en korfboogdeurtje in de tweede travee, in 1895: lijstgevel van vijf traveeën 1965: vernieuwde begane grond en gevelparement naar ontwerp van architect K. Laloo (Brugge). Noordkant wordt voor een belangrijk deel ingepalmd door zijgevels (1937) van hotel Baliestraat nummer 1. Daarnaast historiserende huizenrij nummers 2-16 van 1922 naar ontwerp van architect J. Schelpe (Brugge) in plaats van door oorlog vernielde 16de- of 17de-eeuwse(?) huisjes. Evenzo nummers 25-27, in 1919 als "Kunstige Herstelling" in neostijl heropgebouwd maar nu vervangen door appartementsgebouw zie Sterstraat nummer 38. Nieuwbouw van 1972 naar ontwerp van architect L. Dugardyn (Brugge) ten behoeve van het kadaster: poortgebouw in plaats van bestaand en nummer 1 in plaats van 17de-eeuws(?) huis met ingang in de Sint-Gilliskerkstraat.

 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 51/1835, nummer 52/1844, nummer 24/1855, nummer 42/1871, nummer 10/1919, nummer 484/1922, nummers 1059 en 1147/1937, nummer 752/1946, nummer 733/1955, nummer 398/1965, nummer 842/1972.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 193.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Is deel van
  Sint-Gilliskwartier


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lange Raamstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/10204 (Geraadpleegd op 20-06-2021)