Geografisch thema

Schrijversstraat

ID
10209
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10209

Beschrijving

Van Jan Mirael- naar Hoedenmakersstraat. Naam afgeleid van bewoner Pieter De Gryse, oudste vermelding 1321; door verbastering eerst 's Grysenstraat en uiteindelijk vervaagd tot Scriverstrate. Marcus Gerards (1562) tekent de noordkant met een nagenoeg aaneengesloten bebouwing en de zuidkant met tuinmuren en enkele panden waarschijnlijk horend bij het in 1813 gesloopte augustijnenklooster. In de loop van de 19de eeuw locatie (1862-1970) van de arme zusters zie Sint-Clarastraat nummer 12. Heden gesloten straatwanden enerzijds met blinde tuinmuur van Augustijnenrei nummer 10 met ingangspoort en garage van nummer 18, en anderzijds een tot dagcentrum verbouwde wasserij ten behoeve van het verzorgingstehuis Sint-Clarastraat nummer 12. Haast rechte, gekasseide straat. Voornamelijk breedhuizen van twee tot vijf traveeën en twee à drie bouwlagen. De 17de-eeuwse bebouwing, veelal met topgevels, is vervangen door panden voornamelijk uit de tweede helft van de 19de eeuw en de eerste helft van de 20ste eeuw met lijstgevels, nummer 18 mogelijk met oudere kern. Bakstenen lijstgevels, soms verankerd; nummer 1 van 1880, zie muurankers, en wit-beschilderd, nummers 13-15 van 1892 als vervanging van twee diephuisjes met tuitgevel. Nummer 11: wasserij, annex blinde muren vervangen in 1886 enkele topgevels, in 1999 verbouwen en toevoegen van erkers naar ontwerp van architecten R. Blanckaert, P. Goes & F. Verbeke (Brugge). Nummer 7 wellicht oorspronkelijk een huis van één bouwlaag met korfboogdeur en gedeeld topvenster, in 1905 verbouwd zie huidig uitzicht. Nummer 9 is het resultaat van verbouwing van 1921. Nummers 12-16, samenstel van drie huizen van 1929 naar ontwerp van architect R. Cauwe (Brugge), twee gelijke trapgevels (6 treden + topstuk) flankeren de lijstgevel van nummer 14, horizontalisme, nog benadrukt door kordonvormende lekdrempels en gaccentueerde lateien. Van de oorspronkelijk gelijkaardige huizen nummers 17-21 wordt nummer 21 in 1996 vervangen door nieuwbouw naar ontwerp van architect F. Van Der Ghote (Brugge).

  • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummer 550/1999, nummer 1466/1996.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 65/1886, nummer 78/1892, nummer 53/1905, nummer 183/1921, nummer 475/1929.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties

  • Omvat
    Burgerhuis

  • Is deel van
    Sint-Gilliskwartier


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Schrijversstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/10209 (Geraadpleegd op )