Geografisch thema

Sint-Gillisdorpstraat

ID: 10211   URI: https://id.erfgoed.net/themas/10211

Beschrijving

Van Korte Raam- tot Annuntiatenstraat. Vermelding "dorp" verwijst naar akker in het toenmalige landelijke Sint-Gillis. Ook "Frerenakker" naar de minderbroeders die zich hier circa 1230-1246 in de buurt van de Sint-Gillisdorpstraat vestigden; zeker tot de 16de eeuw worden beide benamingen gebruikt. Marcus Gerards (1562) tekent, vermoedelijk kruisend ter hoogte van nummer 16, een straatje lopend van Sint-Gilliskerkhof naar het westen; verder een houten brugje over het "vuil reitje" aan de Annuntiatenstraat en naast tuinmuren ook aaneengesloten bebouwing. Heden woonfunctie. Gekasseide, rechte straat. Bebouwing opklimmend tot 16de eeuw(?)- 17de eeuw (nummers 2, 4, 41). Breedhuizen van twee à vijf traveeën en één à twee bouwlagen onder zadel- of schilddak. Straatbeeld bepaald door homogene en voornamelijk 19de-eeuwse eenheidsbebouwing, aan de oostkant onderbroken door nummer 18, enig diephuis met trapgevel van 1868. De eenheidsbebouwing is fasegewijs tot stand gekomen. Eerst aan de westkant (nummers 1-39) volledig ingenomen door haast eenvormige arbeidershuizen uit de eerste helft van de 19de eeuw: verankerde bakstenen lijstgevels sommige met doorlopende onderdorpels op de bovenverdieping (nummers 9-15, nummers 23, 29, 35), sommige met muizentandfries onder de dakgoot (nummers 17-31, nummer 35). Dan aan de oostkant enerzijds ter vervanging van blinde muren met tudorboogpoorten: nummers 38-40 (1867) en nummers 20-36 (1874). Anderzijds nummers 10-16 (1874) ter vervanging van lage huisjes, sommige met klimmende dakkapel zoals bij huidige nummers 4 en 8, nummer 6 wordt in 1930 verhoogd. De deur van nummer 16 wordt in 1885 vervangen door een poort en met huidige rondboog van 1929; in 1999 gerenoveerd met oranjebeschildering van de gevel. Nummers 22-36: renoveren en vernieuwen van de gevels in 1988, nummer 38 in 1993.

 • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummer 1524/1988, nummer 960/1993, nummer 460/1999.
 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 77/1867, nummer 12/1868, nummers 110 en 136/1874, nummer 39/1885, nummer 261/1924, nummer 195/1929, nummer 838/1930.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 336.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Is deel van
  Sint-Gilliskwartier