Geografisch thema

Stokersstraat

ID
10214
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10214

Beschrijving

Van Julius en Maurits Sabbe- naar 's Gravenstraat. Straat aangelegd bij Koninklijk Besluit van 22 januari 1929 op gronden van de Koninklijke Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek (zie Komvest) teneinde woningen te bouwen voor de arbeiders. Naamgeving verwijst naar stokerij van voornoemde fabriek. Aanlegplan naar ontwerp van architect M. De Meester (Brugge) in navolging van het typisch Engels tuinwijkmodel, doch hier zoals elders in Vlaanderen gereduceerd tot huisvesting. Oorspronkelijk uitgebreider plan met 58 huizen aan de 's-Graven-, Calvarieberg- en Julius en Maurits Sabbestraat; de Stokersstraat zou een kortere zuid- en langere noordkant hebben, aangelegd aan een trapezoïdaal plantsoen en met groenaanplanting op de hoeken van 's-Graven- en Julius en Maurits Sabbestraat. Gewijzigd plan zie huidige toestand: langere rechte straat en korte geknikte uiteinden, heden met kasseien; de huizen in de aanpalende straten worden niet gerealiseerd, de plantsoenen evenmin, in plaats daarvan komen de huizen Julius en Maurits Sabbestraat nummers 48-50 en 50-52. Uiteindelijk worden aan de Stokersstraat 25 woningen gebouwd. Aansluitende nieuwbouw uit het vierde kwart van de 19de eeuw, nummer 25 en nummers 28-38. Aanplanten van christusdoorn.


Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stokersstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/10214 (Geraadpleegd op 15-04-2021)