Geografisch thema

Torenbrug

ID: 10215   URI: https://id.erfgoed.net/themas/10215

Beschrijving

Verbinding tussen Oosterlingenplein en Gouden-Handstraat. De brug werd oorspronkelijk Sint-Gillisnieuwbrug genoemd, zie nabijgelegen Sint-Gillisnieuwstraat, nu Gouden-Handstraat. Naam oorspronkelijk voor huidige Gouden-Handbrug aan de Langerei en verwijzend naar Jan van den Torre die in de eerste helft van de 14de eeuw het huis Langerei nummer 2 bewoonde. In loop der tijden naamsverschuiving zie huidig. Gekasseide, korte, rechte straat. De Torenbrug is aanvankelijk een houtbouw, in 1390 versteend door Jan van Oudenaerde als boogbrug met gewelf van afwisselend arduin, witte Brabantse steen en baksteen; twee vlerken en niet geïdentificeerde steenhouwersmerk. Aan de voet van de brug smeedijzeren lantaarn van 1903 op een sokkel en met twee fraai uitgewerkte borden. Marcus Gerards (1562) tekent aan de westkant een huizenblok met ommuurde tuin, mogelijk horend bij Oost-Gistelhof nummer 2, aan de oostkant een gesloten bebouwing met diephuizen, onder meer van monumentaal diephuis zie Gouden-Handstraat nummer 4. Thans hotelfunctie en studentenverblijf.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW 002189.
 • GEVAERT H., Brugse bruggen, Brugge, 2001, p. 49-50.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Torenbrug

 • Is deel van
  Sint-Gilliskwartier