Geografisch thema

Walweinstraat

ID
10216
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10216

Beschrijving

Van Calvariebergstraat naar Fort Lapin, onderbroken door de Komvest. Naamgeving naar Schepen Karel Walwein († 1750) die het Walweinsas in de toenmalige handelskom bekostigde. De aarden weg wordt als straat aangelegd bij Koninklijk Besluit van 9 oktober 1899 in onbebouwd gebied. Oorspronkelijk ook de naam van de later doorgetrokken Julius en Maurits Sabbestraat. Bouwen van woningen waaronder een paar met winkel voornamelijk tussen 1900 en 1912 en enkele magazijnen zie links van nummer 2. Geasfalteerde straat met recht tracé, waarvan het einde wordt bepaald door de ringlaan. Overwegend enkelhuizen van twee à vier traveeën onder zadeldak (nok parallel aan de straat, pannen). Enerzijds enkele eenvoudige lijstgevels zie nummers 1-3 van 1900 naar ontwerp van H. Hano (Brugge); nummer 1. met neoclassicistisch getinte, houten winkelpui en nummer 13 van 1905. Anderzijds eclectisch/historiserende stijl onder meer met getrapte toppen, sierankers, mogelijke speklagen, geblokte lateien of ontlastingsbogen zie nummer 4 van 1901, nummer 5 bouwplan van 1900 en gedateerd "ANNO / 1901", beide naar ontwerp van architect D. Hano, nummer 7 van 1901 naar ontwerp van architect J. de Bisscop (Brugge), nummer 11 een dubbelhuis met stenen kruiskozijnen van 1924, nummers 15 en 17 van 1902. Nummer 19 zie Komvest nummer 56. Ontworpen als een geheel: nummers 6-8-10 van 1903 met toepassing van een variante op Brugse travee, type II en maaswerk in nummer 8 en nummers 12-16 van 1907, met enige neobarokke inslag, waarvan nummer 12 vervangen is door een nieuwbouw van de tweede helft van de 20ste eeuw. Verder verloop van de straat over de ringlaan waar het uitzicht wordt bepaald door de brandweerkazerne, van 1966 naar ontwerp van ingenieur-architect G. Bocxstael en architect M. Hocepied (Brugge), en plantsoenen.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunnningen, nummers 207, 212 en 218/1900, nummers 53, 60 en 81/1901, nummers 35 en 45/1902, nummer 48/1903, nummer 158/1905, nummer 174/1907, nummer 380/1912, nummer 764/1924.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Walweinstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/10216 (Geraadpleegd op 15-04-2021)