Geografisch thema

Schottinnenstraat

ID: 10225   URI: https://id.erfgoed.net/themas/10225

Beschrijving

Van Lange Raam- naar Sterstraat. In 1489 als "straat nabij Schotillepoorte" vermeld. Verwijzing naar de vestiging in Sint-Gillis van Schotse kooplieden is onzeker; straat liep vroeger verder door Gouden-Handstraat tot schuin tegenover Torenbrug, aldaar in de loop van de eerste helft van de 19de eeuw opgenomen in het bouwblok en afgesloten met een poort rechts van Gouden-Handstraat nummer 5. Marcus Gerards (1562) tekent aaneengesloten bebouwing en tuinmuren van panden aan Lange Raamstraat en Sterstraat. In de loop van 19de-20ste eeuw opvullen van open ruimte. Gekasseid zijstraatje met vrij recht tracé . Uitsluitend woonfunctie. De oudste bebouwing loopt op tot 16de(?) of 17de eeuw zie nummers 7-9 en nummer 11. Breedhuizen van twee traveeën en één à twee bouwlagen. Nummer 2: hoekhuis, uit de 18de eeuw(?), aansluitend bij Sterstraat nummer 16, beluikte begane grond, schamppaal op de hoek. Verder eenheidsbebouwing: nummers 1-3 (1889) en nummer 5 (1891), nummers 1 en 5 met bewaard houtwerk, nummers 4-6-8 (tweede tot derde kwart van de 20ste eeuw).

 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 87/1889, nummer 46/1891.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 323.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Twee gelijke stadswoningen

 • Is deel van
  Sint-Gilliskwartier