Geografisch thema

Sint-Claradreef

ID
10226
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10226

Beschrijving

Van Sint-Clarastraat naar Komvest. Naamgeving zie Sint-Clarastraat. De dreef, lopend naar de omwallingen van 1297, verwijst naar het voormalige landelijk karakter; bij Marcus Gerards (1562) gedeeltelijk met grachtjes en bomen afgezoomd. Zie kadasterplan van 1854 aan zuidkant ter hoogte van nummers 27-77 gracht en blekerijvelden, aan de noordkant rij arbeidershuisjes van 1838, nu voor de helft verdwenen en vervangen door een muur. Ter hoogte van de Komvest stond tussen 1630 en 1872 een oliewindmolen (zie Komvest). Tussen nummers 15-77, rooilijnwijziging bij Koninklijk Besluit van 28 december 1876, en tussen nummers 3-9 bij Koninklijk Besluit van 15 oktober 1928. Vanaf 1908-1910 bouwen van Sint-Jozefskliniek (zie Komvest) met recent bijgebouw nummer 40 (1959) naar ontwerp van architect M. De Meester (Brugge), op gronden van het toen nog aanwezige kapucijnenklooster, zie Sint-Clarastraat, en met ingang aan de Komvest. Na de sloop van het klooster in 1977, oprichting van sociale woningbouw (nummers 2-18) en inrichting van een plantsoen en Sincfalpark tussen Sint-Claradreef en Calvariebergstraat; ter hoogte van plantsoen beeld als Kinderkunstwerk naar ontwerp van T. Dhoore uitgevoerd door M. De Wolf. Heden dominerende huisvesting en residentiële functie zie studentenverblijf (nummer 40). Gekasseide straat met scherpe hoek ter hoogte van de parkingang. Afgezien van nummer 9-11 met 17de-eeuwse kern uitsluitend 19de en 20ste-eeuwse bebouwing met voornamelijk breedhuizen van twee à tien traveeën en twee bouwlagen onder zadel- of schilddak. Eenheidsbebouwing met arbeidershuizen: van de eerste helft van de 19de eeuw zie nummers 20-34, en van de tweede helft van de 19de eeuw op nieuwe rooilijn zie nummers 29-45. Voorts van 19de eeuw: nummers 63-65 van 1877, nummer 65 in 1991 vervangen door huidige nieuwbouw, nummer 63 bepleisterd en met imitatievoegen op voor- en zijgevel. Links van nummer 27 een voormalig 19de-eeuws pakhuis. Van het derde kwart van de 20ste eeuw: nummer 40 (1959) was bijgebouw met links afsluitingsmuur van de voormalige Sint-Jozefskliniek; nummers 36-38 mogelijk met 19de-eeuwse kern, huizenrij nummers 47-59, nummer 47, 49, 51 en 59 met historiserende inslag, nummer 67. Nummer 61 is achterin liggende villabouw (1954) naar ontwerp van architect J. Verleye (Knokke). Nieuwbouw: nummers 2-18 (1978) naar ontwerp van architecten V. Desmet en J. Depuydt (Brugge) op plaats van het gesloopte kapucijnenklooster, nummers 71-77.

 • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummer 2133/1991.
 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummers 32 en 138/1838, nummer 3/1877, nummer 72/1954, nummer 441/1959, nummer 2014/1978.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 334.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis met winkel

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van arbeiderswoningen

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Is deel van
  Sint-Gilliskwartier


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Sint-Claradreef [online], https://id.erfgoed.net/themas/10226 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.