Geografisch thema

Snaggaardstraat

ID
10238
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10238

Beschrijving

Van Potterierei naar Peterseliestraat, beginnend bij de Snaggaardbrug. Snaggaardbrug oorspronkelijk van hout, in 1316 gerestaureerd en in 1370 versteend. Later werd een ijzeren draaibrug gebouwd. De huidige brug van 1976 is een boogbrug met drie korfbogen opgebouwd uit hergebruikte hardsteen. Naamgeving voor brug en straat naar familienaam Snagga(a)rd. Teksten van 1291 tot 1306 vermelden een zekere Willem Snaggard, die in de nabijheid van deze straat woonde. Huidig licht gebogen straattracé vastgelegd bij Koninklijk Besluit van 1853.

Bebouwing opklimmend tot de late Middeleeuwen. Marcus Gerards (1562) tekent het tot op heden dicht bebouwd straatgedeelte tussen de Potterierei en de Speelmansstraat. Straatgedeelte voorbij laatst genoemde straat wordt bepaald door tuinmuren vanouds horend bij het "Engels Klooster". Tuinmuur met steunberen onderbroken door bijgebouwen voorzien van een blinde gevel met dichtgemetselde muuropeningen. Schuin ertegenover ommuurd van het "militair ziekenhuis", muur bovenaan afgewerkt met muizentandfries tussen vlakke pilasters. Het straatbeeld wordt sinds 1969 bepaald door het schoolcomplex Spermalie dat een bouwblok inneemt tussen de Potterierei en het Hemelrijk enerzijds en de Snaggaardstraat en de Oliebaan anderzijds. Straatgedeelte tussen Potterierei en de Elisabeth Zorghestraat wordt ingenomen door het hotelcomplex, voorheen brouwerij "Aigle Belgica". Ertegenover voormalige werkplaats van 1929 voorzien van ijzeren dakspant in plaats van drie lage huisjes met centrale tuitgevel.

Woonfunctie te situeren in het begin van de straat tussen de Potterierei en de Speelmansstraat en op het einde van de straat. Basisbebouwing opklimmend tot de 16de eeuw, bestaande uit zowel diep- als breedhuizen van twee à vijf traveeën en één à twee en een halve bouwlaag onder zadeldak. Overwegend lijstgevels waarvan enkele doorbroken worden door een tuitgevel. 18de-eeuwse panden met dagstrepen, zie eenheidsbebouwing hoek Ropeerdstraat nummer 36. In de loop van de 19de eeuw worden oudere panden - meestal lage rijhuizen - vervangen door enkelhuisjes met lagere bovenverdieping en eenvoudige bakstenen lijstgevels zie nummer 1 van 1874, nummers 5-7 van 1881. Nummers 30, 32 vervangen twee 17de-eeuwse trapgevels met ontlastingsbogen, zie sporen, nummers 52-56 van 1840. Ook wijzigen van de muuropeningen zie nummer 8 met aangepaste muuropeningen van 1833. Op onbebouwde percelen bij het einde van de straat komt eenheidsbebouwing, zoals de nummers 66-94 van 1873 met eenvoudige bakstenen lijstgevels en bepleisterde fries. In de loop van de 20ste eeuw verdwijnen enkele oudere panden door de uitbreiding van de brouwerij "Aigle Belgica". In 1916 ruimen lage rijhuizen de plaats voor een mouterij en in 1932 neemt een loods de plaats in van een woonhuis. Het hoekpand van één bouwlaag bij de Elisabeth Zorghestraat krijgt een bijkomende bouwlaag in 1929. Ook schaalvergroting door samenvoeging van kleinere panden zoals nummer 14 of door integratie van nieuwbouw, zie nummer 12. Weinig vernieuwende nieuwbouw uit de eerste en tweede helft van de 20ste eeuw, zie nummer 46 naar 19de-eeuws patroon; nummers 48-52.

 • Dienst Infrastructuur van Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummer 1126/1994, nummer 2145/1996, nummer 1132/1997.
 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 5/1833, nummer 81/1840, nummer 104/1853, nummer 155/1873, nummer 25/1874, nummer 63/1881, nummer 64/1916, nummer 102/1916, nummer 65/1929, nummer 1103/1929, nummer 248/1932.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 363-364.
 • GEVAERT H., Brugse bruggen, Brugge, 2001, p. 45.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Cisterciënzerinnenklooster van Spermalie

 • Omvat
  Engels klooster

 • Omvat
  Hoeve Hemelrijck

 • Omvat
  Rij stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Is deel van
  Seminariekwartier


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Snaggaardstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10238 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.