Geografisch thema

Elisabeth Zorghestraat

ID
10241
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10241

Beschrijving

Van Carmers- naar Snaggaardstraat; gekasseide straat met recht tracé. Zogenaamd naar Elisabeth Zorghe die in deze straat op 13 oktober 1632 een godshuis heeft laten bouwen. Voorheen de "Kleine Carmersstraat" of "Bachten’s Carmers Choor".

Aan oostzijde tot 1923 locatie van twee 17de-eeuwse godshuizen "Elisabeth Zorghe" en "Godshuis van de Vrije schippers". Godshuis "Elisabeth Zorghe", een eenheidsbebouwing met dertien woningen van één bouwlaag, tien in de Elisabeth Zorghestraat bestemd voor "jonge dochters" en drie in de Rijkepijndersstraat voor weduwen. "Godshuis van de Vrije schippers", uit de 16de tot 17de eeuw, bestond uit een geschilderde bakstenen lijstgevel met ingangspoort en drie huisjes. Beide godshuizen gesloopt en heropgebouwd in Stijn Streuvelsstraat in 1924 (zie Stijn Streuvelsstraat nummers 3-49). Ook locatie van het beluik of "Fort de Poele" (1845-1923) met ingang tegen de Snaggaardstraat.Het straatbeeld wordt grondig gewijzigd in de jaren 1920 met de komst van de brouwerij "Aigle Belgica". In 1 923 aankoop en slopen van godshuis "Elisabeth Zorghe" door de brouwerij voor uitbreiding van bedrijf tussen 1954-1968. De gebouwen van de brouwerij nemen een volledig bouwblok in tussen Elisabeth Zorghe-, Snaggaard- en Ropeerdstraat. De loodsen en de werkplaatsen hebben sedert de jaren 1950 de Rijkepijndersstraat overbouwd. Reeds vanaf 1978, kort na het stopzetten van de activiteiten van de brouwerij "Aigle Belgica" zijn er plannen om de vrijgekomen gronden in te nemen door woonhuizen en ondergrondse parking. Na het slopen van de gebouwen in 1985 worden de vrijgekomen gronden geleidelijk aan ingenomen door onder meer nieuwbouwcomplex naar ontwerp van architectenbureau Sparo (Brugge) en de parking van het hotel gelegen aan de overzijde van de straat.

Aan westzijde tot 1797 locatie het karmelietenklooster bestaande uit een ruim gebouwencomplex. Thans ingenomen door "Sint-Leocollege" en hotelcomplex. Het "Sint-Leocollege" kent verschillende uitbreidingen tussen 1968-1971 (zie Potterierei).

  • Dienst Infrastructuur Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummer 2954/1990.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 126/1954, nummer 918/1954, nummer 799/1956, nummer 277/1957, nummer 180/1959, nummer 330/1963, nummer 50/1968, nummer 244/1968, nummer 133/1970, nummer 1021/1977, nummer 1810/1978, nummer 2073/1978.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 72.
  • GOEDBIER A., GOEDBIER A., Bierverleden te Brugge. Degustieve wandeling langs biergetuigen, Brugge, 1994, p. 20-21.
  • RAU J., De huisvesting van het proletariaat in het 19de-eeuwse Brugge. De Forten, in Brugs Ommeland, XXXVI, 1996, nummer 1-4, p. 33-34.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Elisabeth Zorghestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10241 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.