Geografisch thema

Rijkepijndersstraat

ID
10252
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10252

Beschrijving

Naam voor de straat en nieuwe woonwijk tussen Carmers- naar Snaggaardstraat, ontstaan op de vrijgekomen gronden van de brouwerij Aigle Belgica, alhier gevestigd van 1928 tot 1978. In 1950 krijgt de brouwerij toelating om de vroegere Rijkepijndersstraat af te sluiten. In 1955 wordt een hangar gebouwd. In 1985 slopen van de brouwerijgebouwen. Tot 1977, behouden 17de-eeuws pand voorzien van een verankerde bakstenen puntgevel afgewerkt met vlechtingen. Bouwen van zesentwintig woningen in 1988 naar ontwerp van architect J. Kint (Gent) op de vrijgekomen gronden.

  • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummer 57/1988.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, februari 1974.
  • GOEDBIER A., Bierverleden te Brugge. Degustieve wandeling langs biergetuigen, Brugge, 1994, p. 20-22.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Rijkepijndersstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10252 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.