Geografisch thema

Essenboomstraat

ID: 10261   URI: https://id.erfgoed.net/themas/10261

Beschrijving

Van Lange- naar Balsemboomstraat. Oorspronkelijke naam Ooievaarstraat naar hoekhuis het "Het Ovaerdeken" bij de Langestraat. Huidige naam verwijst naar es of essenboom die tot 1648 voor het hoekhuis zogenaamd "Essenboom" stond. Naast officiële benaming, ook "Krom Zothuisstraat" naar de inrichting voor zwakzinnigen in de parallel lopende Balsemboomstraat. Vanouds dominerende woonfunctie. Op de stadsplattegrond van Marcus Gerards (1562) worden de west- en oostzijde ingenomen door breedhuizen met bijhorende tuinen. Ter hoogte van de hoek van 90°, staat aan beide zijden van de straat een tuinmuur. In het begin van de straat Vuldersreitje met aanduiding van de Essenboombrug, tussen de panden Langestraat nummers 104-106, weergegeven als een houten brug over de hele breedte van de straat.

Vanouds straat met hoek van 90°, thans gekasseid. Homogeen straatbeeld met overwegend 19de-eeuwse lijstgevels van kleinere omvang; twee à drie traveeën en één à twee bouwlagen soms opgevat als eenheidsbebouwing al dan niet met beschilderde lijstgevel. Enerzijds vervangen ze lage woningen uit de 16de tot 17de eeuw zie nummer 1 van 1857; nummers 3-5 van 1872, nummers 13-21 van 1845 in plaats van een huis en een muur. Anderzijds gebouwd op "naakten grond" zie nummers 27-31. Nummer 2 B, vermoedelijk een voormalig pakhuis uit de 19de eeuw, in 1993 omgevormd tot woonhuis. Rechts ervan, pand met beraapte lijstgevel horend bij het hoekpand Langestraat nummer 104. Ook enkele panden in historiserende stijl uit de eerste helft van de 20ste eeuw zie nummers 23-25. Einde van straat ingenomen door zijgevels van nieuwbouwappartement Balsemboomstraat nummer 11 van 1962 en hoekpand Balsemboomstraat nummer 13.

  • Dienst Infrastructuur Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummer 705/1993.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 16/1845, nummer 161/1857, nummer 107/1872.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 15.
  • GEVAERT H., Brugse bruggen, Brugge, 2001, p. 61.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties