Geografisch thema

Kazernevest

ID
10267
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10267

Beschrijving

Van Langestraat naar Predikherenrei oorspronkelijk eindigend bij het "IJzeren hekken" met "corps du garde" - of bewakingspost - van 1751, behouden tot 1853. Volgens plannen van H. Pulinx junior van 1783 werd op de dam een "corps de garde" voorzien en ijzeren hekken om daar toezicht te houden op het verkeer.

Oorspronkelijke naam "de veste tussen de Kruispoort en de Gentpoort". Huidige naam voor straat en vesten verwijst naar de kazerne die sinds 1742 tot 1957 ter hoogte van het huidige gerechtsgebouw was gevestigd 284).

Vrij lang onbebouwd gebied met afwisselende functies in de loop der tijd. Op de stadsplattegrond van Marcus Gerards (1562) weergegeven als een schaars bebouwde groene zone met aan oostzijde drie molens met name "de Jaeger", "de Buck" en "de Zeepe". Westzijde afgezoomd door tuinmuren of bomenrijen.

Later worden onbebouwde percelen ingeschakeld in de lakenindustrie en gebruikt als raamlanden. In een volgende fase worden ze gebruikt als blekerijvelden. Op de Poppkaart (1865) staan deze blekerijen tussen de Vulders- en de Ganzenstraat met een netwerk van grachtjes weergegeven. Met de komst van de moderne wasserijen worden de blekerijvelden verkaveld en bebouwd.

Bouwblok tussen de Kazernevest, Lange-, Koopmans- en Vuldersstraat (van 1835 tot 1965) voornamelijk ingenomen door militaire gebouwen met bijhorende rijbaan op de vestingen. Hiervoor worden de vestingen tussen de Kruispoort en de Vuldersstraat afgevoerd en verdwijnen de vier molens.

Het huidige uitzicht van straat en vesten krijgt reeds vorm in de loop van de 19de eeuw. In 1876 wordt de straat tussen de Ganzenstraat en de Coupure rechtgetrokken. In 1882: aanleg van de vesten als wandelzone naar ontwerp van landschapsarchitect Hubert Van Hulle (Gent). 1898: verfraaiing van de Kazernevest. Thans is deze groene gordel voorzien van moerascypressen, treurbeuken en -wilgen. Beweegbare voetgangersbrug naar ontwerp van de Zwitserse ingenieur Jürg Conzett, gebouwd naar aanleiding van "Brugge Culturele Hoofdstad 2002", zorgt voor de verbinding tussen Boninvest en Kazernevest.

Geasfalteerde straat met licht krommend tracé evenwijdig met de vesten en het kanaal Gent-Oostende. Op de vesten wandel- en fietspad. Straat met dominerende woonfunctie naast de administratieve functie te situeren bij de Kruispoort (zie Langestraat).

Naast het Gerechtshof "Beluik van de gefusilleerden", ook "Hof van Aurora" genaamd ter nagedachtenis van de dertien terechtstellingen die hier tijdens de Tweede Wereldoorlog plaatsvonden. Ommuurd hof bestaat uit ingemetselde gedenkplaten en dertien zandstenen rechthoekige zuiltjes bovenaan afgewerkt met een volutenkapiteel en een gestileerde vlam in de vorm van een acanthusblad.

In de loop van de tweede helft van de 19de eeuw, bouwen van woningen op "naakten grond" of ter vervanging van tuinmuren. In het begin van de straat worden de kazernegebouwen gesloopt en worden ze in 1976-1980 vervangen door het Gerechtsgebouw en een wijk met sociale woningen van naar ontwerp van architect Eugène Vanassche (Brugge). Kleinere panden van twee traveeën en twee bouwlagen uit de 19de eeuw of later, overwegend te situeren tussen de Predikherenrei en de Ganzenstraat. De ene meer uitgewerkt dan de andere en opgevat als eenheidsbebouwing zie nummers 65-75, 76-79, 80-85. Gevelwand tussen Ganzenstraat en Bilkske ingenomen door grotere panden in historiserende stijl. Overwegend opgevat als eenheidsbebouwing zie nummers 51-53 (1933), nummers 54-57 (1929), nummers 58-59 (1927), nummers 60-63 (1913), nummers 64-65 (1923). Voormalige blikslagerij neemt grosso modo het bouwblok in tussen Ganzenstraat en het Bilkse in zie Bilkse nummer 64. Tussen Bilkse en Vuldersstraat enkele woningen met een souterrain en twee bouwlagen. Op het einde van straat vormen de hoekpanden nummers 93-95 één geheel vormend met het pand Predikherenrei nummer 57, gebouwd in historiserende stijl telkens met ingewerkte nis met Mariabeeld en Kind.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 385/1913, nummer 725/1923, nummer 725/1927, nummer 560/1929, nummer 701/1933, nummer 65/1976, nummer 1735/1977, nummer 2016/1978, nummer 1885/1979, nummer 1608/1980.
  • ADRIANSENS W. (ed.), Groen Brugge, 1987, p. 44-45.
  • D'HONDT J., De kruispoort en de omgeving, in Brugs Ommeland, XXIV, nummers 6-7 en 9, p. 43-44 en p. 60.
  • JACOBS M., Zij die vielen als helden... Cultuurhistorische analyse van de oorlogsgedenktekens van de twee wereldoorlogen in West-Vlaanderen, deel 2, Brugge, Provincie West-Vlaanderen, 1996, p. 60-64.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Kazernevest [online] https://id.erfgoed.net/themas/10267 (Geraadpleegd op )