Geografisch thema

Leffingestraat

ID
10270
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10270

Beschrijving

Vanouds straat van Molenmeers naar Sint-Annarei. Gekasseide straat met recht tracé . Zogenaamd naar de woning van de familie Leffinghe, een volledig ommuurd herenhuis. Ter hoogte van het huidige pleintje werd er een Chicoreifabriek opgetrokken in 1849 in opdracht van groothandelaar Jan Baptist Roels-Valckenaere. Na het overlijden van de eigenaar in 1855 doet het bedrijf dienst als magazijn. In 1875 installeren John en Henry Taylor een stoomsuikerfabriek. 1881: bouwen van een nieuw fabrieksgebouw, uitgebreid in 1903. De fabriek wordt opgedoekt in 1934 en te koop gesteld. Tijdens de Tweede Wereldoorlog opgeëist door de Duitse bezetter. Daarna aangekocht door de N.V. Westvlaamse Rijwielhandel die haar werkhuizen erin onderbracht. Complex wordt in 1975 gesloopt. De vrijgekomen ruimte wordt ingenomen door het Minneboplein, een driehoekig pleintje voorzien van lagere begroeiing. De molensteen en het beeld van arbeider verwijzen naar vroegere fabriek. Rechts ervan gekasseide straat.

Van de 13de tot de 15de eeuw staat de Leffingebrug,- een houten brug- ter hoogte van Verversdijk nummers 11 of 12. Bij Marcus Gerards (1562) is de noordzijde ingenomen door bebouwing en de zuidzijde door een ommuurde tuin met bomen horend bij het huis "Leffinghe". Sinds 1657 aan de noordzijde het godshuis zogenaamd "Cobrysse". Voorts eenvoudige 19de-eeuwse bebouwing met al dan niet bepleisterd parement van baksteen, zie nummers 1-3, nummer 13, nummer 17. Het opschrift bij nummers 1-3 wijst op de voormalige handelsfunctie van het pand.

  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota.
  • GEVAERT H., Brugse Bruggen, 2001, p. 71.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Godshuis Cobrysse

  • Is deel van
    Langestraatkwartier


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Leffingestraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10270 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.