Geografisch thema

Molenmeers

ID
10271
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10271

Beschrijving

Van Jeruzalem- naar Langestraat. Naamgeving naar de nabijgelegen Molenbrug aan de Langestraat. De term Meers wijst op een laaggelegen weide. Vanouds woonstraat. Marcus Gerards (1562) tekent diephuizen met bijhorende diepe tuinen aan de oostzijde uitlopend op het voormalige Vuldersreitje en aan de westzijde reikend tot aan het voormalige kerkhof van de Sint-Annakerk. Ter hoogte van Verbrand Nieuwland de nu verdwenen Moorkinsbrug over de Vuldersrei. Naast dominerende woonfunctie ook onderwijsfunctie zie van 1784 tot 1952, de kantwerkschool op de hoek met de Leffingestraat.

Geasfalteerde straat met grosso modo recht straattracé. Nummers 3–11 opgenomen in beschermd stadsgezicht van Spiegelrei, Gouden Handrei, Sint-Annarei en omgeving. Zowel breed- als diephuizen van respectievelijk twee à negen traveeën en twee à drie bouwlagen onder zadel- of schilddak. Oudste bebouwing opklimmend tot de 16de eeuw. Aan het 16de en 17de-eeuwse straatbeeld beantwoorden nog enkele diephuizen met trapgevel. Doch weinig oorspronkelijke gevelopstanden onder meer ten gevolge van 19de-eeuwse aanpassingen en historiserende restauraties. In de loop van de 19de eeuw enerzijds verbouwen van diephuizen waarvan de punt- en trapgevels worden vervangen door lijstgevels zie nummer 15, nummer 19, nummer 21 met 17de-eeuwse kern zie balklagen, nummer 27 van 1878. Nummers 46-48 van 1873 in plaats van twee trapgevels. Anderzijds bouwen van breedhuizen met lijstgevel zie nummer 14, nummers 42-44 opgetrokken met een halve bouwlaag in 1877, nummer 58, nummers 68-70. Voorts nieuwbouw geïnspireerd op enerzijds 17de-eeuwse voorbeelden, onder meer nummer 24 van 1954, nummer 37 naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge) van 1925, nummer 39, nummer 41 naar ontwerp van architect J. Viérin (Brugge) van 1926. Nummers 33-35, een geschilderde lijstgevel en een gevel met getrapte centrale top worden in 1967 gesloopt en op de vrijgekomen grond werd in 1968 een eengezinswoning gebouwd. Ook enkele geïnspireerd op 19de-eeuwse architectuur zie nummer 12 van circa 1952, nummer 19, nummer 38 van 1991. Bij het begin van straat, braakliggende percelen waar twee huizen met 19de-eeuwse lijstgevels stonden, nu gebruikt als parking bij restaurant.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW 000553.
 • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummer 1712/1991.
 • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, december 1974, januari 1975.
 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 114/1873, nummer 79/1878.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 230-234.
 • GEVAERT H., Brugse bruggen, Brugge, 2001, p. 73.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Het pand nummer 15 heeft een oudere kern, vermoedelijk uit de 17de eeuw. Dit is af te leiden uit resten van een tudorboog met accolade-afwerking en een drielobbig sieraccent, die onder pleisterwerk verborgen zat.

 • Informatie verstrekt door T. Wets.
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Gotisch burgerhuis

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Herenhuis in neoclassicistische stijl uit 1840

 • Omvat
  Hof van Leffinge

 • Omvat
  Neoclassicistisch herenhuis van 1845

 • Omvat
  Samenstel van burgerhuizen

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning en leerlooierij

 • Is deel van
  Langestraatkwartier


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Molenmeers [online], https://id.erfgoed.net/themas/10271 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.