Geografisch thema

Peperstraat

ID
10272
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10272

Beschrijving

Van Jeruzalem- naar Langestraat. Reeds vermelding van de straatnaam in de jaren 1200. Naamgeving vermoedelijk naar de familienaam Pepers. Straat gelegen in het Oost-Proosse zie ingemetselde grenssteen in gevel van nummers 7, 24, 28, 30.

Vanouds woonstraat met licht gebogen tracé als resultaat van rooilijnwijziging vastgelegd bij Koninklijk Besluit van 14 juni 1866. Heraanleg van de gekasseide straat in 1985. Vóór 1956, verleende de poort links van nummer 5 toegang verleende tot de latere Stijn Streuvelsstraat. Marcus Gerards (1562) tekent panden aan de zuidelijke straatzijde met achtergevel aan het Vuldersreitje, dat in 1968 werd overwelfd.

Homogeen straatbeeld met zowel breed- als diephuizen van twee à drie traveeën en twee à drie bouwlagen onder zadel- of schilddak. Bebouwing opklimmend tot de late Middeleeuwen. Aan het vroegere straatbeeld beantwoorden enkele lage woningen, weliswaar met aangepaste muuropeningen. Enerzijds in de loop van de 19de eeuw vervangen van oudere panden door eenvoudige lijstgevels zie nummers 74-76 van 1872 ter vervanging van twee huizen van één bouwlaag. Soms met behoud van oudere kern zie nummer 36 met 16de-eeuwse kern en uitzicht van 1836 en 1839. Bij nummer 38 is de oude kern afleesbaar van de afgeschuinde dagkanten en de onderling verbonden onder- en tussendorpels van bovenvensters. Anderzijds aan de noordelijke straatzijde, volbouwen met panden voorzien van eenvoudige lijstgevels van twee à drie traveeën en twee à twee en een halve bouwlaag zie nummer 10 van 1843, nummer 14 van 1839. Soms opgevat als eenheidsbebouwing en de ene meer uitgewerkt dan de andere zie nummers 16-20 van 1839 en nummers 21-53 van 1837. Laatst genoemde oorspronkelijk zeventien panden geflankeerd door twee hogere panden. Nummers 39-41 doorbreken het homogeen straatbeeld van kleinere panden. Nummers 58-68 van 1872 met bepleisterde fries. Nummers 50-56 van 1899 met muuropeningen voorzien van een bakstenen omlijsting. Nummers 70-72 van 1842, nummer 70 opgetrokken met één bouwlaag. Bouw- en verbouwingsactiviteiten in de loop van de eerste helft van de 20ste eeuw: enerzijds verbouwen van oudere panden zie nummer 69, oorspronkelijk één bouwlaag met dakkapel, wordt opgetrokken met één bouwlaag in 1913. Anderzijds bouwen van trapgevels in eenvoudige historiserende stijl. Nummer 65 van 1924 ter vervanging van een door de oorlog vernielde woning. Nummer 67 van 1923. Weinig vernieuwende nieuwbouw zie nummer 43 (1987), nummer 45 (1986).

 • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummer 1853/1986, nummer 274/1987; rooilijnwijzigingen, 14 juni 1866.
 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 110/1837, nummer 32/1839, nummer 104/1839, nummer 63/1842, nummer 87/1843, nummer 50/1872, nummer 61/1872, nummer 33/1899, nummer 363/1913, nummer 606/1923, nummer 343/1924, nummer 1965/1979, nummer 1641/1980.
 • Brugge, nu en straks, 1985, p. 7.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 281-286.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Achterhuis

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van stadswoningen

 • Omvat
  Jeruzalemkerk, klooster, godshuis en huis Adornes

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Is deel van
  Langestraatkwartier


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Peperstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10272 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.