Geografisch thema

Vuldersstraat

ID
10283
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10283

Beschrijving

Van Langestraat naar Kazernevest. Naamgeving sinds 1305 naar de aanwezige volders of lakenbereiders. Maakt oorspronkelijk deel uit van het stadsdeel "De Rame", een min of meer gesloten entiteit doorsneden door grachten. Ten zuidwesten van straat lokalisatie van het nu gedempte Vuldersreitje met als aftakking het "Vuil Reitje". Na verloop van tijd krijgt het terrein een andere bestemming met vooral blekerijen. Deze traditie wordt tot in de 20ste eeuw verdergezet zie wasserij "De Zwaan", gelegen aan het Vuldersreitje en bedrijvig tot in de jaren 1960. Hoek Vuldersstraat/ Kazernevest ingenomen door gebouwen van Rademakerskazerne. De militairen bezochten de drankhuizen die in grote hoeveelheid hier aanwezig waren. In 1902 telde men 31 herbergen, nummer 90 was eigendom van de brouwerij de Gouden Boom aan de Langestraat. Verbouwde begane gronden en voorziene ruimte voor opschrift getuigen van hun aanwezigheid zie nummer 71, nummer 90, nummers 126-128. In de loop van de 19de eeuw ook locatie van beluiken of zogenaamd "fortjes". Ter hoogte van nummer 10 vanaf 1864 locatie van het "Fort Van Eenoo", oorspronkelijk bestaande uit drie woningen die in 1877 worden opgesplitst in vijf woningen. "Fort Ballon" of "Fort het Waterpoortje" te lokaliseren ter hoogte van nummers 86-88, later gebruikt als atelier van een mandenmaker. Woonfunctie zet zich tot op heden door. Recht straattracé resultaat van rooilijnwijziging van 1910. Heraanleg gedeelte straat in 1992. Marcus Gerards (1562) tekent straat met tal van woningen met bijhorende ommuurde tuinen voorzien van steunberen waar links van nummer 72 een bestaand voorbeeld van is. Overwegend eenheidsbebouwing met arbeiderswoningen uit de eerste helft van de 19de eeuw van twee à drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak zie nummers 11-17, nummers 25-29, nummers 31-33, nummers 34-36, nummers 57-59, nummers 63-67, nummers 69-69 bis, nummers 81-83, nummers 73-107, nummers 54-62, nummers 110-118. Nummers 45-55 van 1846. Eenheidsbebouwing enerzijds doorbroken door 19de-eeuwse panden van drie à zeven traveeën en twee bouwlagen (nummer 2, nummer 2A, nummer 9, nummers 38-40, nummer 43, nummer 78, nummer 108) al dan niet met oudere kern. Nummer 12 met sporen van oudere openingen op de begane grond en imposante schoorsteenschacht aan zijgevel. Nummers 82-84 met uitzicht van 1847, doch vermoedelijk met een oude kern. Anderzijds ook woningen van één bouwlaag met één of meerdere dakkapellen zoals nummer 41, nummers 120-124. Ook nieuwbouw lopend van de jaren 1950 tot 1980 zoals nummers 94-98 en sterk verbouwde arbeiderswoningen zie nummer 54 van 1999 naar ontwerp van architecten Van Oyen en Dufait. Het einde van straat is de onpare kant ingenomen door sociale woningbouw van 1982 naar ontwerp van architect E. Vanassche in plaats van vroegere Raedemakerskazerne.

 • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummer 2451/1992, 1249/1996.
 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 1114/1982.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 428-429.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning met tuitgevel

 • Is deel van
  Langestraatkwartier


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vuldersstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/10283 (Geraadpleegd op 14-05-2021)