Geografisch thema

Kwekersstraat

ID
10287
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10287

Beschrijving

Van Lange- naar Konfijtstraat. Zogenaamd naar particuliere instelling waar geesteszieken verbleven of werden "gekweekt". Bij de herziening van de straatnamen in 1936 wordt benaming Ooievaarstraat vervangen door de huidige benaming, in gebruik vanaf de eerste helft van de 19de eeuw. Bij Marcus Gerards (1562) wordt ze ingetekend als "sheer Segers straete Van belle", oorspronkelijk getypeerd door schaarse bebouwing van overwegend breedhuizen met bijhorende ommuurde tuinen. Ook aanduiding van de Kwekersbrug, gelegen tussen de huidige huizen nummers 1 en 2, een houten brug over de volledige breedte van de straat. Aanwezigheid van twee pompen, respectievelijk in gebruik tot 1912 en 1971.

Gekasseide straat met recht tracé waarvan de huidige aanleg dateert van 1984-1985. Op hoek Konfijtstraat lage arduinen paal waarboven een nis met Mariabeeld en Kind. Oudste bebouwing opklimmend tot de 17de eeuw. Vrij homogeen straatbeeld met arbeiderswoningen van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadel- dak, meestal opgevat als eenheidsbebouwing zie nummers 20-24 van 1838, nummers 36-44 van circa 1870 en de nummers 60-112 van 1836 en 1839, laatst genoemde voorzien van kordonvormende lekdrempels op de bovenverdieping. Sommige panden krijgen in de loop van de eerste helft van de 20ste eeuw een nieuw gevelparement. Eveneens in de loop van de eerste helft van de 20ste eeuw worden gevelwanden doorbroken door panden in historiserende stijl zie nummers 10, 18, 34, en de nummers 65-75 opgevat als eenheidsbebouwing met lijstgevels geflankeerd door tuitgevels. Gelijkaardige gevelrij aanwezig in gelijklopende Balsemboomstraat. Sommige panden met vernieuwde voorgevel bewaren 17de-eeuwse kern zie balkconstructies aanwezig bij nummers 18, 27; bewaarde achtergevel van nummer 47.

 • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, mei 1975, juni 1989.
 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 100/1838.
 • Brugge, nu en straks, 1984, p. 8.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 192.
 • GEVAERT H., Brugse bruggen, Brugge, 2001, p. 70.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van arbeiderswoningen

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Is deel van
  Langestraatkwartier


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kwekersstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10287 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.