Geografisch thema

Moerkerkestraat

ID
10289
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10289

Beschrijving

Van Kazernevest naar Ganzenstraat. Oorspronkelijke naamgeving Groenstraat houdt verband met vroegere functie, namelijk groenteteelt. Geen verklaring voor huidige naam. De oorspronkelijke langere straat werd ingekort naar aanleiding van het uitgraven van de Coupure in 1751, waarbij ook meerdere woonhuizen werden onteigend. Huidig recht tracé vastgelegd bij Koninklijk Besluit van 2 mei 1877.

Thans rechte, gekasseide straat met homogene scenografie tegenover eenheidsbebouwing voor arbeidershuisvesting. In 1989 herverkavelen van binnengronden en hierdoor voorzien in kleine tuinen ten behoeve van de bewoners. Hoekpand nummer 2 vormt één geheel met eenheidsbebouwing aan Predikherenrei nummers 28-39. Nummers 6-40: van twee traveeën en twee bouwlagen afgelijnd door muurdammen. Eenheidsbebouwing nummers 1-39 wordt onderbroken door poort die toegang verleent tot het achterin liggende garagecomplex. In de loop van de eerste helft van de 20ste eeuw worden gevelwanden doorbroken met panden in historiserende stijl zie nummers 4 bis, 45. Op het einde van de straat gevelrij met lage woningen uit de eerste helft van de 20ste eeuw.

  • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Rooilijnwijzigingen, 2 mei 1877.
  • Brugge, nu en straks, 1989, p. 9.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Noord, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Moerkerkestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/10289 (Geraadpleegd op )