Geografisch thema

Arsenaalstraat

ID
10292
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10292

Beschrijving

Van Katelijnestraat naar Minnewater. Zogenaamd naar stadsarsenaal dat tot 1782 de westelijke straatzijde innam; in de loop van de 14de eeuw zogenaamd "Casteelstraat" naar dwangburcht die Filips de Schone er in 1301 wilde laten optrekken. Oorspronkelijk aan de noordzijde ingenomen door blekerijvelden. Vóór 1900, gronden eigendom van Bogardenschool en eerst verhuurd aan zusters van de Heilige Vicenzo a Paolo (zie Wijngaardplein nummers 1-3) en geleidelijk aan verkocht. Vanaf 1751 bevindt zich ter hoogte van nummer 6-8 woonhuis van architect-beeldhouwer H. Pulinx senior, vanaf 1854 gesplitst, met bijhorende faiencefabriek ter hoogte van nummers 57-63. Heden voornamelijk woonhuizen maar ook belangrijke onderwijsfunctie door aanwezigheid van Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (zie Katelijnestraat nummer 86) en Stedelijke Nijverheids- en Taalleergangen zogenaamd "De Bogaerde" (nummer 4). Panden vanaf nummer 47-51 tot nummer 63 maken deel uit van het beschermde stadsgezicht "Minnewater en omgeving".

Rechte, gekasseide straat, met in het oosten de redemptoristinnenkerk in de Katelijnestraat als het ware als eindperspectief en in het westen onderbroken door het deels overwelfde Bakkersreitje. Gevarieerde bebouwing, opklimmend tot de 16de tot 17de eeuw, doch voornamelijk uit 19de tot 20ste eeuw. Enerzijds breed- of diephuizen van twee à drie traveeën en twee bouwlagen uit de 19de eeuw met verankerde bakstenen lijstgevels: nummers 3-7, eenheidsbebouwing van 1892; nummers 6/ Bakkersreitje en 8, twee diephuizen met gevel van 1894, mogelijk met oudere kern; nummer 10/ Wijngaardplein verhoogd in 1894 doch vermoedelijk met behoud van oudere kern. Anderzijds woonhuizen uit de eerste helft van de 20ste eeuw in streekeigen baksteenbouw, soms met historiserend karakter: nummer 1, nummer 21/ Sulferbergstraat van 1937 naar ontwerp van architect A. Goigne (Brugge), nummer 23 van 1937 naar ontwerp van architect D. Maene (Brugge), nummer 25, nummer 27 van 1910, nummer 29 van 1911, nummer 31 van 1911, nummers 33 en 35 van 1913 naar ontwerp van architect E. Debruyne, nummer 37 van 1910, nummer 39 van 1912 en nummer 41. Ook in de loop van de eerste helft van de 20ste eeuw, verhogen van woningen van éé n bouwlaag met kern uit de 17de eeuw - zie balklagen, zoals nummers 15 en 17/ Sulferbergstraat in 1936 verhoogd en voorzien van tuitgevel als top. Nummer 4, schoolgebouwen van "De Bogaerde" voornamelijk in neo-Brugse stijl, respectievelijk van links naar rechts uit het vierde kwart van de 19de eeuw, van 1908, van 1921 naar ontwerp van architect D. Maene (Brugge) en van 1948 naar ontwerp van architect M. Hocepied (Brugge). Recentere bebouwing: nummer 9, nummer 11 mogelijk met oudere kern doch zwaar gerestaureerd in 1939 onder meer toevoegen dakvensters en vernieuwen van het gevelparement.

 • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen, Cel Monumenten en Landschappen, archief, dossier DW002007.
 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 25/1892, nummer 54/1894, nummer 247/1908, nummer 281/1910, nummers 314 en 317/1911, nummer 454/1912, nummer 249/1913, nummer 83/1921, nummers 569 en 722/1937, nummer 130/1948, nummer 72/1939.
 • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, juni 1977.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 11.
 • DEZUTTER W., GOETINCK M. (ed.), 125 jaar stedelijke nijverheidsschool. Techniek als hefboom voor wetenschap en cultuur, tentoonstellingscatalogus, 1979, p. 36-37.
 • VAN DEN ABEELE A., De faiencefabriek aan het Minnewater te Brugge (1750-1818), in Handelingen voor het Genootschap voor Geschiedenis, CXXIII, 1986, nummer 1-2, p. 61-105.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties

 • Omvat
  De Bogaerde

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van stadswoningen

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van stadswoningen

 • Omvat
  Samenstel van stadswoningen

 • Omvat
  Samenstel van twee stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoning

 • Is deel van
  Magdalenakwartier


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Arsenaalstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/10292 (Geraadpleegd op 27-02-2021)