Geografisch thema

Boninvest

ID
10294
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10294

Beschrijving

Van Coupure tot Gentpoortstraat. Naam, in gebruik voor straat én parallel lopende vest, is ontleend aan het eigendom van de familie Bonin de Gapere, vanaf 1341 gelegen tussen de huidige Gapaardstraat, Willemijnendreef en Boninvest; tot het graven van de Coupure (1751-1753) wordt de naam ook gebruikt voor het straatdeel tot de Ganzenstraat. Zuidkant oorspronkelijk deels gedomineerd - zoals opgetekend door Marcus Gerards (1562) - door 14de-eeuwse vestingmuren en twee torens, waarvan in 1993 funderingen zijn opgegraven. Van 1782 tot 1851 locatie van stenen windmolen zogenaamd "Veronicamolen". Vanaf 1851, locatie van industriële activiteiten onder meer stokerij "Van Mullem" (onder meer nummer 44), ijzergieterij "La Madeleine" (ter hoogte van nummers 18-22), vlasspinnerij "Mamet" (1851-1874; uitgebreid in 1854 en 1857 naar ontwerp van architect I. Alleweireldt, vanaf 1877 verkocht en deels verbouwd tot mouterij "D'Hoedt-Cauwe"). Laatst genoemde afgebroken in 1952 en vervangen door groenzone ten oosten van de Gentpoort. Noordzijde bij Marcus Gerards (1562) weergegeven als schaars bebouwd gebied, voornamelijk ingenomen door ommuurde tuinen. Hoek met Gentpoortstraat vanaf 1430 bebouwd door het klooster van de willemijnen zogenaamd "Sint-Antoniusdal", waarvan kerk gewijd in 1478; op vermelde kaart wordt het uitgebeeld als kerk met aanpalende kloostertuin en bijhorende gebouwen in een ommuurd goed. In 1764, verkoop van de gebouwen en terbeschikkingstelling van kerk aan binnenparochie van Sint-Catherina zie Schaarstraat. In 1804, sloop van kerk. Op de Ferrariskaart (1770-1777) en tot in de loop van de 19de eeuw straat grosso modo volledig ingenomen door ble- kerijvelden. Heden vrij brede straat, in het zuidwesten gedomineerd door Gentpoort; aan noordzijde voornamelijk kleine bebouwing; aan zuidzijde voormalige opslagplaatsen en mouterijgebouwen zie supra, waarin enkele administratieve diensten ondergebracht zijn zoals de stedelijke reinigingsdienst; voorts klein grasplein naast poort en parallel met water een recent wandelpad. In het kader van "Brugge Culturele Hoofdstad 2002", bouw van beweegbare brug naar ontwerp van de Zwitserse architect J. Conzett als verbinding voor fietsers en voetgangers van de Kazerne- met de Boninvest.

Geasfalteerde straat parallel met vesten en het kanaal Gent-Oostende. Vrij recente, gevarieerde bebouwing uit de 19de tot 20ste eeuw. Enerzijds eenheidsbebouwing van kleine arbeidershuizen van twee traveeën en twee bouwlagen uit het vierde kwart van de 19de eeuw: nummers 4-8 van 1881 doorlopend van Violier- naar Vizierstraat en nummers 10-18 van 1882 doorlopend over Violierstraat. Ook alleenstaande 19de-eeuwse woningen zoals nummer 2 van 1880. Nummer 44, voormalige directeurswoning bij de vermelde stokerij "Van Mullem", breedhuis van vijf traveeën en drie bouwlagen onder schilddak gebouwd in 1872 en geritmeerd door Brugse travee, type I. Anderzijds panden uit de 20ste eeuw onder meer in historiserende stijl zoals nummers 20 en 48-50, en voorts banale baksteenbouw uit jaren 1960 zoals nummers 22-30 en nummer 32 als pendant.

  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 94/1857, nummer 102/1872, nummer 109/1881, nummer 195/1882.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota.
  • BAES W., WILLEMS J., DE BLIECK A., Van Rame tot Coupure, Brugge, 1997, p. 188-192.
  • BEUCKELS L., Brugse vestingen, Brugge, 1985, p. 12-13.
  • DEVLIEGHER L., De molens in West-Vlaanderen, Tielt, 1984, p. 136.
  • DE WITTE H., HILLEWAERT B., Jaarboek Brugge Stedelijke Musea. Archeologisch jaarrapport 1993-1994, deel 1, p. 94-95.
  • RYCKAERT M., Historische Stedenatlas van België, Brussel, 1991, p. 204.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2004


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Boninvest [online] https://id.erfgoed.net/themas/10294 (Geraadpleegd op 07-05-2021)