Geografisch thema

Boudewijn Ravestraat

ID
10295
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10295

Beschrijving

Van Oude Gentweg naar Gentpoortvest. Zogenaamd naar onbekende persoon; tot 1936 kortweg "Ravenstraat". Gekasseide woonstraat met grosso modo recht tracé . Vrij eenzijdige bebouwing. Eertijds veel lage huizen uit de 16de tot 17de eeuw, onder meer in jaren 1960 gesloopt en vervangen door banale baksteenarchitectuur onder meer appartementsgebouw (nummer 20-24) naar ontwerp van architect R. Deruelle (Brugge). Heden voornamelijk eenheidsbebouwing van eenvoudige arbeidershuizen van oorspronkelijk twee traveeën en twee bouwlagen, uit het vierde kwart van de 19de eeuw. Nummers 1-11, oorspronkelijk zes enkelhuizen volgens repeterend schema, nu vijf woningen, gebouwd in 1876 in plaats van een tuinmuur; in 1987 zijn nummers 1 en 3 samengevoegd naar ontwerp van architect M. Goffin (Damme). Nummers 25-33, vijf resterende huizen van een samenstel van zes, gebouwd in 1883. Nummers 26-34, vijf soortgelijke huisjes, oorspronkelijk deel van dertien woningen van 1837, nummer 34 met verbouwde gevel. Nummers 37-55, tien soortgelijke huizen van 1887-1888 met rechts, segmentboogpoort onder strek en met arduinen sluitsteen waarop "G.D. / 1888", mogelijk verwijzend naar het bouwjaar en -heer Gustaaf Driepondt. Nummers 14-16, twee arbeiderswoningen, breedhuizen van respectievelijk twee en drie traveeën en twee bouwlagen, uit het tweede kwart van de 19de eeuw. Nummer 42, breedhuis met neoclassicistisch getinte, bepleisterde gevel waarin rechthoekige openingen in geprofileerde omlijstingen met oren, neuten en sluitsteen; belendende huizen hebben minimum aangepast parement. Nummer 48, woonhuis uit de eerste helft van de 20ste eeuw met deels als trapgevel uitgewerkte gevel van oranje baksteen in historiserende stijl, verbouwd in 1982 naar ontwerp van architect H. Markey (Brugge). Links van nummer 50, voormalige schuur met verankerde en beschilderde, bakstenen gevels onder zadeldak (Vlaamse pannen), heden verbouwd en bijgebouw van Gentpoortvest nummer 51. Tussen nummer 11 en 25: nieuwbouwproject van 1982-1988.

  • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummer 126/1988.
  • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 111/1876, nummer 81/1883, nummer 70/1887, nummer 13 en 905/1982.
  • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Fiche, 1986.
  • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 35.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Boudewijn Ravestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/10295 (Geraadpleegd op )