Geografisch thema

Braambergstraat

ID
10296
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10296

Beschrijving

Van Rozenhoedkaai tot Predikherenstraat. De benaming verwijst naar de hoger gelegen, 13de-eeuwse buurt rond Vismarkt en Koningin Astridpark, zogenaamd "Braamberg" zie begroeiing met bramen en ander doornig struikgewas; op de kaart van Marcus Gerards (1562) zogenaamd "Predikheerstraat". Samen met onder meer Zwarte en Witte Leertouwersstraat planmatig aangelegd circa 1245. Eertijds begon de straat aan de zogenaamd "Huidenvettersbrug" over het toenmalige Pandreitje, afgebroken circa 1785 bij het dempen van de voormalige Pandrei.

Vermoedelijk van oudsher belangrijke bebouwing omwille van de strategische ligging nabij Reie, Burg en Vismarkt. Door de eeuwen heen commerciële functie onder meer nummer 7, sinds de 13de eeuw ambachtshuis van de Korendragers; heden ook administratieve activiteiten en huisvesting. Gevarieerde bebouwing uit de 16de tot de 20ste eeuw. Nummers 1 tot 7 hebben een achtergevel en/ of aanbouwen op Huidenvettersplein. Enerzijds diephuizen van twee à vier traveeën en twee à drie bouwlagen onder zadeldaken uit de 16de tot de 17de eeuw, voorzien van quasi originele trapgevel (nummers 4, 6, 7, 8, 16, 20, 22 en 26), klokgevel (nummer 34) of puntgevel (nummer 14); soms voorzien van een neobaroktrapgevel onder meer nummer 1. Nummer 32, diephuis met in 1838 aangepaste bepleisterde lijstgevel, vermoedelijk met bewaarde, oude kern; eenvoudige, neoclassicistische pui. Anderzijds breedhuizen van drie tot zeven traveeën en twee à drie bouwlagen onder zadeldak, met kern uit de 16de tot de 17de eeuw, soms met bakstenen voorgevel (nummer 18 en nummer 25), soms in de loop van de eerste helft van de 19de eeuw bepleisterd (nummer 10 en nummer 12). Enkele eenvoudige bepleisterde 19de-eeuwse lijstgevels zoals nummer 13, nummer 19, nummer 32 met eenvoudige, tweeledige pui van 1838. Nummer 11/ Vismarkt (+ Vismarkt nummer 5), voormalige feestzaal "Eldorado" met café , gebouwd in 1913 naar ontwerp van architect A. De Brabandere (Brugge) in plaats van hoekpand met tuit- en lijstgevel. Nummer 5 met banale baksteengevel doch mogelijk oudere kern zie verankeringen en achtergevel.

 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 73/1913.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 38.
 • DE WITTE H., De Braamberg, in Vensters op Brugge. Vijf eeuwen leef- en wooncultuur (1400-1900), Brugge, 2000, p. 57-60.
 • RYCKAERT M., Historische Stedenatlas van België, Brussel, 1991, p. 121.
 • VANDEWALLE A., De Braamberg: in het teken van koren en vis, in Brugge die scone, 1990, nummer 3, p. 7.
 • VANHOUTRYVE A., Op Brugse bruggen... (6). De Hudevettersbrucghe, in Brugge die scone, 1995, nummer 4, p. 5.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Ambachtshuis van de korendragers

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis De Braemberg

 • Omvat
  Burgerhuis De Goude Rake

 • Omvat
  Burgerhuis De Gouden Kelk

 • Omvat
  Burgerhuis De Zwaan

 • Omvat
  Burgerhuis gedateerd 1740

 • Omvat
  Herberg In de Vogelmarkt

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Herenhuis De Keizerlijke Kroon

 • Omvat
  Herenhuis In de halve maan

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Samenstel van burgerhuizen

 • Omvat
  Samenstel van burgerhuizen

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning gedateerd 1934

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoningen

 • Is deel van
  Magdalenakwartier


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Braambergstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/10296 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.