Geografisch thema

Huidenvettersplein

ID
10308
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10308

Beschrijving

Van Vismarkt naar Braambergstraat/Rozenhoedkaai. In de loop van het eerste kwart van de 14de eeuw zogenaamd "Huidenvettersdam" zie aanwezigheid van de huidenvetters.

Grosso modo volledig ingesloten en haast rechthoekig, gekasseid pleintje; van oudsher uitkomend op Rozenhoedkaai en Vismarkt. In de loop van de 16de eeuw - zie kaart van Marcus Gerards (1562) - afgesloten door middel van twee poortjes, vermoedelijk met hekken op ijzeren pinnen zie restanten aan zijgevels van nummer 10 en nummer 13. Centraal voetstuk met zuil waarop twee schildhoudende leeuwen zogenaamd "Stellaatje" en "Stillietje", gehouwen uit zandsteen en kwarts; ingewijd in 1925 ter gelegenheid van het Oudheidkundig Congres, gehouden in Brugge, en ter herinnering aan een vroegere schandpaal. Zuidoostelijke pleinzijde ingenomen door achtergevels van panden aan Vismarkt en Braambergstraat.

Links van nummer 10 en rechts van nummer 13, trappen naar waterkant, beide voorzien van ponton voor toeristische boottochtjes, waardoor de achtergevels van de westzijde van het plein horen tot de meest bekende en "schilderachtige" Brugse Gezichten. Op hoek van nummer 10-11, bewaarde grenssteen met gotische "b" en opschrift "23".

Eertijds handelsfunctie door ambachtshuis van huidenvetters (nummer 10-11) en stadsontvangstkantoor (nummer 13). Heden één van de toeristische trekpleisters zie voornamelijk commerciële en horecafunctie afgestemd op toerisme.

Gevarieerde bebouwing van voornamelijk breedhuizen, in kern opklimmend tot de 16de eeuw waarvan een aantal een grondige historiserende restauratie of reconstructie ondergingen in de loop van de eerste helft van de 19de eeuw zie enkele neobarok getinte gevels (nummer 10-11, nummer 12 en nummer 13).

Enkele 19de-eeuwse breedhuizen met al dan niet bepleisterde lijstgevels van twee à drie traveeën en twee à drie bouwlagen: nummer 3 mogelijk met oudere kern - zie verhoogde begane grond - en gevel van 1867, consoliderende "Kunstige Herstelling" van 1998-1999 naar ontwerp van architect P. Goethals (Brugge); nummer 6 volgens L. Devliegher van 1844.

 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nr. 24/1867.
 • Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing Brugge, Nota, 10 juli 1998.
 • DEVLIEGHER L. 1975: De huizen van Brugge, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen 2-3, Tielt, 139.

Bron     : Gilté S., Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18NB Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties

 • Is deel van
  Vismarkt, Huidenvettersplein en Rozenhoedkaai met omgeving in Brugge

 • Omvat
  Ambachtshuis van de huidenvetters

 • Omvat
  Herberg De (Groote) Hollander

 • Omvat
  Stadsontvangstkantoor Stadsassyse

 • Omvat
  Stadswoning


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Huidenvettersplein [online] https://id.erfgoed.net/themas/10308 (Geraadpleegd op )