Geografisch thema

Katelijnevest

ID
10311
URI
https://id.erfgoed.net/themas/10311

Beschrijving

Van Katelijnestraat naar Minnewater. De naam geldt voor straat én parallel lopende vest en herinnert aan de oorspronkelijk nabijgelegen Katelijnepoort zie Katelijnestraat. Vanaf de 14de eeuw, bouw van verdedigingstoren ten oosten van huidige Minnewaterbrug - als tegenhanger van de nog bestaande "Poertoren" - circa 1621 afgebroken met uitzondering van de basis, die van circa 1780 tot 1914 gebruikt wordt als ijskelder; heden bergplaats voor stadshoveniers. Op de kaart van Marcus Gerards (1562) is de vest afgebeeld als vlak grasplein langs de verdedigingsmuur tussen de imposante Katelijnepoort (zie Katelijnestraat) en laatst genoemde toren; het deels overbouwde Bakkersreitje mondt uit in een ommuurd reservoir; bebouwing beperkt tot muren van het 15de-eeuwse "Sinaïklooster" van de zusters colettijnen (zie Colettijnenstraat) en de zogenaamd toenmalige watermolen "Hongersnood-" of "Kasteelmolen", opgetrokken over vermelde rei. Popp (1856) tekent de reeds aangelegde vest, die zowel aan straatzijde van de wandeling als op straat is beplant met bomen. Circa 1900-1901, verbouwingen aan de voormalige "Hongersnoodmolen" uit het vierde kwart van de 15de eeuw en vanaf 1903, beëindiging van de activiteiten; van 1919-1965 verder uitge- bouwd tot imposante brouwerij "Du Lac". Afgebroken in 1972 om villapark aan te leggen zie Minnewaterpark.

Geasfalteerde straat met krommend tracé parallel gelegen met hoge, begroeide vest. Op de vest - die deels langs het Minnewaterpark loopt - is een fragment van de bakstenen, door steunberen geschraagde versterkingsmuur van 1622 bewaard, die het verschil tussen de twee wandelpaden opvangt. Voorts voormalig fietspad en kuiperij van vermelde brouwerij. Door middel van brug is vest verbonden met het kanaaleiland; oorspronkelijk een in 1986 gebouwde, houten voetgangersbrug zogenaamd de IJsputbrug, die in het kader van "Brugge Culturele Hoofdstad 2002" is vervangen door een asymmetrische voetgangersbrug van roodbeschilderde staalprofielen ontworpen door architectenverband West 8, Poponcini en Lootens-Lapere. Vrij homogene, kleine bebouwing van oorspronkelijk 19de-eeuwse arbeiderswoningen van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken, later vaak aangepast en herbouwd onder meer nummers 5-11 van 1885. Links van nummer 14 is verankerde bakstenen muur bewaard van het hoger vermelde klooster, geritmeerd door verdiepte spiegels en doorbroken door twee garagepoorten. Aansluitend nieuwbouwpanden onder meer als deel van villapark. De Katelijnevest is opgenomen in het beschermde stadsgezicht "Minnewater en omgeving".

  • Afdeling Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumentenzorg West-Vlaanderen Cel Monumenten en Landschappen, archief, doss. DW002007.
  • BEUCKELS L., Brugse vestingen, Brugge, 1985, p. 19-21.
  • GOEDBIER A., Bierverleden te Brugge. Degustieve wandeling langs biergetuigen, Brugge, 1994, p. 49-50.
  • PAUWELS J. (ed.), Een brug naar Brugge 2002, in Waterspiegel, III, extra nummer 11 juli 2002.

Bron: GILTÉ S., VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. 2004: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Brugge, Middeleeuwse stadsuitbreiding, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 18nb Zuid, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Katelijnevest [online], https://id.erfgoed.net/themas/10311 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.